• Camilla kan bli riksdagsledamot

    Camilla Rinaldo Miller, Kristdemokraterna Värnamo. (Foto: Lennart Molin)

    I dag presenterade nomineringskommittén för Kristdemokraternas partidistrikt i Jönköpings län sitt förslag till riksdagslista i 2018 års val. Listan toppas av Ebba Busch Thor, Uppsala och Andreas Carlson, Mullsjö. På åttonde plats hittar vi Camilla Rinaldo Miller från Bredaryd. Övriga värnamobor är Ibrahim Candemir och Torbjörn Eriksson.

    Läs mer om nomineringskommitténs förslag till riksdagslista för Jönköpings län 2018 på partidistriktets webbplats:
    [http://wp.kristdemokraterna.se/jonkopingslan/ebba-och-andreas-toppar-riksdagslistan]

    Kristdemokraternas extra partidistriktsårsmöte den 25 november fattar beslut om den slutgiltiga valsedeln.