• Du ska kunna lita på Värnamo

    Kristdemokraternas valfolder i Värnamo. (Foto: Håkan Johansson)

    Nu har foldrarna med vårt valmanifest Du ska kunna lita på Värnamo! kommit från tryckeriet. De kommer att delas ut till alla hushåll i kommunen, tillsammans med en uppsättning av våra valsedlar, innan den 22 augusti då förtidsröstningen börjar. Här kan du läsa vår valfolder:
    [Välj Kristdemokraterna den 9 september!]