• Redo för en skola med…

  REDO för en skola med sikte på gemenskap

  Kristdemokraterna Värnamo är redo för en skola med resurser att möta varje elev utifrån dess förutsättningar och behov. Skolan är en av de viktigaste platserna i livet. Skolan påverkar hela livet. Vi arbetar för en skola där varje barn och elev får utveckla sin fulla potential, till vidare studier, ett meningsfullt yrkesliv och  delaktighet i samhällsgemenskapen.


  Redo för en skola med…

  …sikte på samhällsgemenskap

  Kristdemokraternas vision är en skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter; en skola där varje barn och elev får utvecklas efter sin fulla potential, till vidare studier, ett meningsfullt yrkesliv och delaktighet i samhällsgemenskapen.

  • Mer stödresurser till barn i skolans lägre stadier.
  • Särskilt begåvade elever ska få det stöd de behöver för att kunna utvecklas ytterligare.
  • Lovskola ska erbjudas barn som har svårt att klara kunskapskraven.
  • Mer praktik och entreprenörskap för att få inblick i arbetslivet.
  • Skolan ska samverka med näringslivet.
  • Alla elever ska få träffa utbildad studie- och yrkesvägledare.

  …kunskap och kreativitet

  En skola där varje barn finner trygghet, kamratskap och får utlopp för sin kunskapstörst, där varje barn får känna lycka när bokstävernas betydelse faller på plats, där matematiken blir en spännande lek och där sinnena vidgas och världen öppnas upp allteftersom barnet blir äldre.

  • Det ska finnas resurser för läromedel och digitala verktyg som stöttar alla elevers lärande.
  • Lärarnas arbetstid ska ha fokus på mer undervisningstid.
  • Det ska vara nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling.
  • Inför en elevhälsogaranti.
  • Man ska kunna få undervisning i Kulturskolan på lektionstid.
  • Organiserad fysisk aktivitet ska förekomma varje dag i skolan.

  Läs vårt flygblad om skolan: Val2022_Flygblad_Skola_webb