• Camilla toppar i kommunvalet

  Efter kvällens nomineringsstämma står det klart att Camilla toppar i kommunvalet. Det var i samband med Kristdemokraternas årsmöte i kväll som valsedlarna till kommunvalet fastställdes.


  Camilla toppar i kommunvalet

  I kväll har Kristdemokraterna i Värnamo kommun haft årsmöte med nomineringsstämma. Det som många kanske såg fram emot mest var att fastställa valsedlar till kommunfullmäktigevalet.

  Nomineringskommittén föreslog att partiet ska gå ut med två valsedlar – en där de flesta personerna kommer ifrån Värnamo stad och en där de flesta kommer ifrån övriga delar av kommunen. De föreslog även att Camilla toppar i kommunvalet.

  Årsmötet följde kommitténs förslag och antog två valsedlar. Båda toppas av Camilla Rinaldo Miller, Bredaryd, med Stig Claesson, Nöbbele, respektive Håkan Johansson, Värnamo, som andranamn tillsammans med mängder av engagerade kristdemokrater. En del har varit med länge, andra har engagerat sig på senare tid. En del är äldre, andra är yngre eller medelålders.

  Kort sagt, Kristdemokraterna är många och kommer från hela Värnamo kommun. Styrelsen fick i uppdrag att komplettera lista 2 så att båda listorna innehåller lika många namn.  Valsedlar i 2022 års val till Värnamo kommunfullmäktige

  Kommunval 2022 lista 1

  1 Camilla Rinaldo Miller
  2 Håkan Johansson
  3 Margareta Lindahl
  4 Ibrahim Candemir
  5 Gunnar Crona
  6 Patrik Ekvall.
  7 Margareta Svensson
  8 Dan Lindau
  9 Arben Murati.
  10 Nikola Pjetri
  11 Tea Bushati
  12 Albin Björhag
  13 Uranella Murati
  14 Amel Topic
  15 Anders Nilsson
  16 Sanja Mikulic
  17 Marie-Louise Lindahl
  18 Xhilda Bushati
  19 Tomas Backnäs.
  20 Anders Björhag.
  21 Peter Johnsson.
  22 Alf Svensson
  23 Marianne Olsson
  24 Arnold Carlzon
  25 Waldemar Landén.
  26 Lars-Evert Jonsson.

  Kommunval 2022 lista 2

  1 Camilla Rinaldo Miller
  2 Stig Claesson
  3 Marianne Olsson
  4 Olof Klemets
  5 Lena Freij
  6 Arnold Carlzon
  7 Gustav Eek
  8 Leif Bäckrud
  9
  10 Bertil Isaksson
  11 Mats Eriksson Åminne
  12 Tea Bushati
  13 Thomas Sandén
  14 Kjell Ericsson
  15 Margareta Svensson
  16 Lars-Göran Lundström
  17 Amel Topic
  18 Uranella Murati
  19 Anders Nilsson
  20 Margareta Lindahl
  21
  22 Sanja Mikulic
  23 Nikola Pjetri
  24
  25 Anders Björhag
  26 Gunnar Crona