• KD vill utveckla Hjortsjöns Camping

    Vi inom Kristdemokraterna ser många möjligheter att utveckla området i dess helhet. Både campingplats, och intilliggande badplats har ett stort värde för vår kommuns turism. Till detta ett rekreationsområde för alla våra kommunmedborgare – och då speciellt för våra sommarlediga ungdomar.

    Läs mer om yttrandet