• Utökad polisnärvaro – Polisstation i Vaggeryds Kommun

  Sverige ska vara ett tryggt land att leva i, oavsett om man bor på landsbygden, i en stad eller i en mindre kommun. En av statens viktigaste uppgifter är att genom ett väl fungerande rättsväsende upprätthålla tryggheten. Polisens roll i det brottsförebyggande arbetet är central.

  När polisens organisation alltmer centraliseras är det viktigt att ständigt jobba med den lokala förankringen. Polisomorganisationens syfte är att få ut mer polisiära resurser i lokalsamhället. Polisen måste finnas lokalt och känna till områden människor och organisationer i civilsamhället. Förtroende mellan invånare och polisen är avgörande. Det är både brottsförebyggande och underlättar brottsuppklaringen.

  En polisiär närvaro är en självklar trygghet för invånarna. Idag är den polisiära närvaron i kommunen väldigt låg och medborgarnas möjlighet att träffa polisen är begränsad. Detta är inte OK i en kommun av vår storlek!

  Vi ser och upplever en allt större brottslighet i vår kommun. Närheten till E4:an stärker dessutom denna bild.

  Vår kommun köper redan i dag in tjänster från vaktbolag pga avsaknaden av polis. Vi är dock inte helt emot att avlasta polisen via ordningsvakter och civilanställda men detta måste endast användas på lämpliga arbetsuppgifter. Polismyndigheten ska fokusera och renodlas på sina kärnuppgifter.
  Det finns en stor efterfrågan från kommuner att ha en start lokal polisförankring och vi bedömer att många kommuner är till och med villiga att vara med och betala för det.
  I vår kommun har vi lokalt placerat myndighetsutövande inom miljö och hälsa, brandkår och ambulans men saknar detta inom den polisiära verksamheten. Det är inte tillräcklig med nuvarande lokal, då inga poliser utgår från denna station, eller kan betjäna kommunens invånare.

  Stationerade poliser i kommunen ger medborgarna en chans att lära känna sina poliser. Det vet vart man ska vända sig när kontakten med polisen väl behövs. Det ger också en trygghet i utryckningstider, idag är framkörningstiden för lång.

  Vi inom KD kommer via motion föreslå till kommunstyrelse/kommunfullmäktige följande:

  • Att ge förvaltningen i uppdrag att aktivt verka för upprättande av en polisstation i kommunen.
  • Att ge förvaltningen i uppdrag att författa en skrivelse till Rikspolisstyrelsen om behovet av en polisstation i Vaggeryds Kommun i enlighet med motionen.