• Roger och Elisabet får Vitsippepris

    – De får vårt vitsippepris för sitt engagemang i insamlingar till Ukraina, säger Jenny Larsen, Kristdemokraterna. Givetvis är det fler som hjälper till men Roger och Elisabet är en viktig knutpunkt i frivilligarbetet.

    – Vi samlar in kläder, filtar, leksaker, tvål med mera den första lördagen i varje månad. Många ringer oss och undrar vad som behövs. Vi är glada och tacksamma för alla som vill hjälpa till. Första gången kom så mycket folk att det var kö in och vi kunde överlämna över 200 säckar till pingtskyrkan i Gnosjö, säger Roger Josefsson.

    – Som tur är hjälper de som lämnar in även till för vi behöver sortera upp i olika lådor, inflikar Elisabet.

    Roger berättar vidare att Gnosjö är knutpunkten för insamlingar från flera pingstförsamlingar i länet och därifrån går ukrainska lastbilar direkt ned till pingstförsamlingar i Ukraina. Dessa församlingar är ofta flyktingförläggningar. Ibland lastas lastbilarna om till mindre bilar för att nå områden där krig pågår. Det är då mindre risk att de stoppas.

    – Det känns verkligen viktigt att få vara en del av detta arbetet avslutar Elisabet.