• KD:s första digitala årsmöte

    Kristdemokraterna genomförde 3 februari ett digitalt årsmöte. Representanter för styrelsen och valberedningen var närvarande på Skillingehus.

    Lars Adaktusson inledde med hans nära koppling till kommunen då han tillbringat sommarloven här som barn och åkte in till Vaggeryd eller Bratteborg för att köpa godis.

    Lars är kristdemokraternas utrikespolitiska talesperson och har en bakgrund som journalist. Han har varit SVT:s nyhetskorrespondent i mellanöstern. Lars berättade om den senaste tidens utveckling i mellanöstern där arabvärlden formar en ny politisk dynamik genom nya freds- och handelsavtal. Fler arabstater förutspås följa efter i utvecklingen. Frågor från åhörarna väcktes omkring mediers obalanserade nyhetsrapportering. Lars talade om att förenklad och obalanserad nyhetsrapportering med otydliga bakomliggande agendor undergräver nyhetsrapportering och är ett allvarligt samhällsproblem.

    Thomas Axelsson omvaldes till ordförande. Till ny styrelseledamot valdes Klas Nilsson och en ny ersättare Agnetha Ljunggren. Övriga ordinarie styrelseledamöter är Jenny Larsen, Sofia Isaksson, Hanna Willemark och Jan Eric Victor. Ersättare är Elisabet Blom.

    Följande uttalande antogs ”Alla äldre har rätt till trygghet, gemenskap och framtidstro!”