• 22/6 Tillsätt oberoende Covid-19 granskning

  Har vi gjort rätt, när vi hanterat våra sjuka inom vård och omsorg? Har samspelet mellan så kallade experter, regionen, riks etc. med vår kommun fungerat tillfredställande. Har vi i vår kommun skapat egna regler som försvårat en effektiv hantering. Finns det goda exempel, som vi tagit lärdom av?

  Detta är frågor som delar oss just nu, och jag tror faktiskt åsikterna går tvärs rakt igenom de olika partierna och intressegrupperna.

  Frågorna är många, och orsakar split, men framförallt tvivel mot våra ledare och ansvariga för våra verksamheter.

  Frågorna måste ändå ställas, när vi nu behöver en samhällsgemenskap som allra bäst.

  Med detta sagt, behöver kommunen tillsätta en granskning redan nu.

  Vi har haft flera möten i kommunen, på olika nivåer, där även jag själv varit en del i detta. Vi har alla ett ansvar att utvärdera vårt agerande under denna pågående kris.

  Ett genomgående tema har varit hur covid-19 rapporteras lokalt, både hur smittspridningen sett ut och hur man rapporterar antalet smittade inom olika lokala verksamhetsområden.

  Känslan är att ryktesspridning varit stor bland allmänheten men även inom personalen. Det vill säga, information till personal, brukare och vårdnadshavare har inte varit optimal.

  Kommunen tog ett bra initiativ att anställa vikarier och sommararbetare för att avlasta ordinarie personal som har gjort ett bra arbete. Med förundran ser man dock att denna personal tas in utan att ha testats för covid-19. Likaså hör man direkt från personalen att de inte informerats om att man fått in misstänkta fall av covid-19 på den avdelning man arbetar på.

  Provtagningar och tester och då kanske kontinuerliga tester av personal och boende har inte utförts i den utsträckning som behövts.

  Om nu detta är sant, så är detta inte acceptabelt om vi vill förhindra smittan komma in på våra enheter.

  Man talar mycket om sekretess i samband med kommunikation till personal eller berörda personer. I de flesta fall är detta bra, men ibland används detta felaktigt för att dölja obekväma beslut, eller om resursbrist förekommer. 

  Beredskap är en ständig lärandeprocess och därför är det lämpligt att utvärdera vårt agerande inför framtida händelser. Den här krisen kan bli långvarig, en andra våg kan bli aktuell. Därför behöves en granskning nu.

  Jag hoppas fler partier ser detta behov.

  Thomas Axelsson (KD)
  Ordförande i KD ock ledamot i kommunstyrelsen