• Mötesplatser och kultur till alla

    Kultur uppstår i mötet mellan människor och skapas av oss alla gemensamt. Kulturen ger oss mening i nuet, men kulturen bär också våra historiska rötter och föder visioner för framtiden. 

    Att prioritera kulturen är att värna om demokratin och yttrandefriheten. Därför vill vi ge ett särskilt stöd till personliga initiativ inom det kulturella området och initiativ att skapa mötesplatser. Stödet till det personliga engagemanget från civilsamhället är nödvändigt för en levande demokrati. Det är grunden för samhällsgemenskapen och ett samhälles sammanhållning.

    Vi i Kristdemokraterna vill se, och arbeta för, att få igång ett gemensamt samtal om kulturella mötesplatser i vår kommun. Mötesplatser som är långsiktiga och som bygger på en gemensamt framtagen handlingsplan. En sådan samordning av kulturella mötesplatser i kommunen skulle kunna leda till och ge stöd för personliga initiativ och lyfta Vaggeryds kommun till en god kulturkommun – ”en plats med stark tradition – för gränslöst skapande, där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer blir verklighet.

    Jan Eric Victor (KD)

    Läs hela debatten Mötesplatser och kultur till alla – Skillingaryd