• Jan Eric vill ha kulturgaranti för Barn

  – Barn ska få kulturupplevelse, säger Jan Eric Viktor och lämnar in två motioner till kommunfullmäktige

  Syftet med en kulturgaranti skapas likvärdighet för barn och unga, oavsett vilken skola de går i eller hur hemförhållande ser ut. Bygger på skolans uppdrag att jobba med skapande och man ska se till att alla får kännedom om kulturen i kommunen, som en del av undervisningen.

  Angående förslaget om en barnkulturplan ska tas fram som ska skapa en långsiktig strategisk o...

 • 22/6 Tillsätt oberoende Covid-19 granskning

  Har vi gjort rätt, när vi hanterat våra sjuka inom vård och omsorg? Har samspelet mellan så kallade experter, regionen, riks etc. med vår kommun fungerat tillfredställande. Har vi i vår kommun skapat egna regler som försvårat en effektiv hantering. Finns det goda exempel, som vi tagit lärdom av?

  Detta är frågor som delar oss just nu, och jag tror faktiskt åsikterna går tvärs rakt igenom de olika partierna och intressegrupperna.

  Frågorna är många,...

 • Utökad polisnärvaro – Polisstation i Vaggeryds Kommun

  Sverige ska vara ett tryggt land att leva i, oavsett om man bor på landsbygden, i en stad eller i en mindre kommun. En av statens viktigaste uppgifter är att genom ett väl fungerande rättsväsende upprätthålla tryggheten. Polisens roll i det brottsförebyggande arbetet är central.

  När polisens organisation alltmer centraliseras är det viktigt att ständigt jobba med den lokala förankringen. Polisomorganisationens syfte är att få ut mer polisiära resurser i lokalsamhället. Polisen måste fi...