• Debatt: När politisk majoritet misslyckas

  Nuvarande politiska majoritet (MoS) har visat tecken på bristande ledarskap och oförmåga att ta itu med utmaningar som vår kommun står inför. Från MoS programförklaring 2023 lyftes följande huvudpunkter upp som skulle levereras under 2023. Inget av detta har färdiglevererats.

  • Planering med underlag för byggnation och upphandling på Hjortsjöskolan ska skyndsamt tas fram och vara klart senast första kvartalet 2023. Vad har hänt, och vad är orsaken till denna passivitet!
  • Simhallen skulle beredas och påbörjas under 2023. Ett stort antal möten har genomförts, utan att något beslut har tagits!
  • Strategi och planering för planfria järnvägskorsningar ska redan under 2023 tas fram och beslutas.  Inga förslag från MoS. Oppositionens motion och förslag har ännu inte beretts!
  • Att omgående utreda driften av Movalla IP och Vaggeryds IP. Frågan om föreningsstyrd eller kommunal drift är fortvarande obesvarad.

  Läs hela debatten här

  https://skillingaryd.nu/debatt/debatt-nar-politisk-majoritet-misslyckas/