• Årsmöte; Med hjärta för Vaggeryds kommun

  Ett 25-tal kristdemokrater deltog i årsmötet som hölls i Ekhults Missionshus. Till detta fanns ett antal personer uppkopplade digitalt. Detta med tanke på rådande pandemi.

  Thomas Axelsson, ordförande var först ut, och hälsade alla välkomna, och såg tillbaka på ett bra år för KD. Ett antal nya medlemmar hälsades välkomna.

  Stefan Attefall (KD), från Jönköping, tidigare civil-och bostadsminister inledde med att tala om Kristdemokraternas värdegrund och aktuell...

 • KD:s första digitala årsmöte

  Kristdemokraterna genomförde 3 februari ett digitalt årsmöte. Representanter för styrelsen och valberedningen var närvarande på Skillingehus.

  Lars Adaktusson inledde med hans nära koppling till kommunen då han tillbringat sommarloven här som barn och åkte in till Vaggeryd eller Bratteborg för att köpa godis.

  Lars är kristdemokraternas utrikespolitiska talesperson och har en bakgrund som journalist. Han har varit SVT:s nyhetskorrespondent i mellanöstern. Lars berättade om den sen...

 • Ett Sverige att lita på

  Det finns mycket som är bra i Sverige, det ska vi påminna varandra om och vara rädda om, men det som brister får politiken inte blunda för. Nästan 140 000 personer har stått olagligt länge i kö. Vårdköerna måste kortas. Förra året blev 2 480 barn rånade i Sverige, det är en ökning med 31 procent. Tryggheten måste öka

  Äldre som bor på särskilt boende har rätt till vård och behandling utifrån den en...

 • Viktiga steg för arbetet med Våld i nära relationer

  I dag har socialnämnden antagit riktlinjer för myndighetsutövning Våld i nära relation. Det är något som inte tidigare funnits i Vaggeryds kommun.

  Våld i nära relationer är ett brott mot mänskliga rättigheter och omfattar inte endast av fysiska kränkningar utan även psykiska kränkningar, hot och försummelse.

  Enligt Brottsförebyggande rådet, lever cirka 150 000 barn i Sverige tillsammans med en förälder som blivit misshandlad av den andra föräldern.<...

 • Säg nej till regeringens vindkraftstvång

  Det kommunala självstyret går före regeringens vindkraftstvång

  Regeringen har tillsatt en snabbutredning som ska se över möjligheten att ta bort kommuners vetorätt att säga nej till vindkraftsetablering. Vi kristdemokrater tycker det är en mycket dålig idé och det är oroväckande att regeringen ser så nonchalant på principen om det kommunala självstyret.

  Vindkraftsbranschen har länge velat ta bort det kommunala vetot och regeringen går nu alltså des...

 • Länge leve landsbygden!

  2020 kommer gå till historien som året då vår världsbild rubbades och det vi trodde var omöjligt blev möjligt. Restriktioner och förbud har påverkat vårt sätt att leva i stort och smått. Vi har påverkats av sjukdom, arbetslöshet, hemarbete och distansstudier.

  I denna stund av ovisshet finns också möjligheter att omvärdera och reflektera över det avtryck jag vill lämna i världen och på klimatet.

  I Vaggeryds kommun har vi småföretagare och privatpe...

 • En god och värdig äldreomsorg

  Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Våra äldre har varit isolerade länge nu. I många fall är ensamheten påtaglig och skapar oro bland de äldre för sin hälsa. Eller går det så långt att det till och med skördar liv. 

  Har vi haft tillräcklig beredskap inom äldreomsorgen för en allvarlig kris som covid-19? 

  Kan vi säkerställa att vi sk...

 • Så ska hedersförtrycket stoppas

  För de allra flesta är skolavslutningen en glädjens dag, men för andra gror en rädsla för att inte vara tillbaka i augusti och träffa sina vänner igen. Under sommaren ökar riskerna för hedersrelaterat våld och förtryck och fler barn och unga förs ut ur landet för att giftas bort eller könsstympas. Varje barn som förs bort mot sin vilja är ett misslyckande för det svenska samhället, men vi vet inte hur många det drabbar. Men vi vet att 70 000 personer i åldern 16–25 år inte helt fritt kan välja...
 • 22/6 Tillsätt oberoende Covid-19 granskning

  Har vi gjort rätt, när vi hanterat våra sjuka inom vård och omsorg? Har samspelet mellan så kallade experter, regionen, riks etc. med vår kommun fungerat tillfredställande. Har vi i vår kommun skapat egna regler som försvårat en effektiv hantering. Finns det goda exempel, som vi tagit lärdom av?

  Detta är frågor som delar oss just nu, och jag tror faktiskt åsikterna går tvärs rakt igenom de olika partierna och intressegrupperna.

  Frågorna är många,...

 • Utökad polisnärvaro – Polisstation i Vaggeryds Kommun

  Sverige ska vara ett tryggt land att leva i, oavsett om man bor på landsbygden, i en stad eller i en mindre kommun. En av statens viktigaste uppgifter är att genom ett väl fungerande rättsväsende upprätthålla tryggheten. Polisens roll i det brottsförebyggande arbetet är central.

  När polisens organisation alltmer centraliseras är det viktigt att ständigt jobba med den lokala förankringen. Polisomorganisationens syfte är att få ut mer polisiära resurser i lokalsamhället. Polisen måste fi...