• Öka takten i bostadsbyggandet

  Här i Vaggeryds kommun bygger vi för framtiden. Här har människor och företag möjlighet att växa och blomstra. Vi är en tillväxtkommun som heter duga, och då behövs det ett offensivt bostadsbyggande i hela kommunen. Läs KD-debatten här

  • Vi inom KD vill öka takten i bostadsbyggandet i hela kommunen.

  Ska människor attraheras av att flytta hit behövs fler bostäder och tillgång till olika boendeformer. Närheten till Jönköping gör det framför allt attraktivt för yngre familjer att flytta till vår kommun. Och då framför allt då i eget boende i form av bostadsrätter och villor.

  Vi som arbetar med lokal politik måste ha förståelse för fastighets- och bostadsmarknaden och modet att fatta kloka beslut. Det gäller att möjliggöra för fastighetsägare att skapa fler bostäder (hyresrätter) och öka rörligheten genom att bland annat underlätta för ungdomar och socioekonomiskt utsatta att få tillgång till en bostad samt att förenkla flyttar för äldre (gärna trygghets boende).

  • Bygg fler bostäder i Skillingaryd. Gärna via externa exploatörer, då detta inte alltid varit fallet i denna tätort. Stenvadet och Trolleberget är prioriterade områden
  • Bygg fler bostäder i Vaggeryd. Östra Strand måste påbörjas snarast. Västra strand och Yggen står på tur
  • Bygg bostäder i Hok, Bondstorp, Klevshult ,Åker, Tofteryd och Byarum. Flera förslag finns nämnda i ÖP
  • Bygg fler bostäder på landsbygden. Här krävs bland andra att regelverk med mera ses över.

  Minskat byggkrångel
  Lagens byggregler är otydliga, krångliga och ineffektiva. Tillämpningen i vår kommun är inte alltid optimal. De cementerar snarare gamla arbetssätt och strukturer än uppmuntrar nya lösningar. Vi inom KD vill vara med sin tid, blicka framåt, stödja föränderlighet, utveckling och innovation.

  Det finns även andra utmaningar i vår kommun med förändringsarbete, såväl kulturella som strukturella. 

  Villalöftet
  Kristdemokraterna på riksnivå avger nu ett villalöfte till svenska folket. KD vill utreda nya lagar som skärper kommunernas ansvar för att få fram mark och detaljplaner för småhus. KD vill inrätta en stimulans för kommunerna som täcker 50 procent av deras kostnader för planering av småhusområden. 

  Startlån för första bostaden
  Kristdemokraterna på riksnivå lansera även förslag införa startlån för den som köper sin första bostad. Det gör det lättare för yngre hushåll, eller för personer med låga men stabila inkomster, att ta steget till det ägda boendet i bostadsrätt eller villa.

  Vi inom KD vill ta ansvar och tillsammans med fastighetsägare och övriga samhällsbyggare möjliggöra för nyetableringar, arbetstillfällen, ökad inflyttning och besöksnäring.

  Thomas Axelsson  (KD), ordförande för KD och ledamot i KS, KSAU och KF.
  Niklas Nordquist (KD), ledamot i KF och miljö- och byggnämnden.