• Säg nej till regeringens vindkraftstvång

  Det kommunala självstyret går före regeringens vindkraftstvång

  Regeringen har tillsatt en snabbutredning som ska se över möjligheten att ta bort kommuners vetorätt att säga nej till vindkraftsetablering. Vi kristdemokrater tycker det är en mycket dålig idé och det är oroväckande att regeringen ser så nonchalant på principen om det kommunala självstyret.

  Vindkraftsbranschen har länge velat ta bort det kommunala vetot och regeringen går nu alltså dess ärenden i och med att snabbutredningen har tillsatts. Vindkraftens intressen står inte över allt annat och kommunernas roll kan inte reduceras till att bli en remissinstans bland flera.

  Förändringar i den fysiska miljön påverkar en kommuns invånare. Kommunen har således både rättigheter och skyldigheter när det gäller att pröva lämpligheten för i princip all bebyggelse. Det gäller allt från fritidsgårdar till stora infrastrukturprojekt. Men denna princip omkullkastas nu fullständigt när det gäller storskalig vindkraftsutbyggnad. Det är olyckligt.

  Det råder inga tvivel om att vindkraften fyller en viktig funktion. Det är tack vare kombinationen av kärnkraft, vattenkraft, biokraft och vindkraft som Sverige är ett land inom EU med lägst klimatutsläpp inom sin elproduktion.

  Därför är en utveckling av vindkraften bra, men även kärnkraften behöver fylla en roll för att möta framtidens stora behov av stabil el. På längre sikt pekar prognoserna på ett ökat behov av el på upp mot 60 procent på 25 år. Då behövs en elförsörjning som inte vindkraften kan tillhandahålla på egen hand. Dessutom blåser det inte alltid i Sverige utan då behövs andra energislag som kan leverera el under årets och dygnets alla timmar.

  Vi kristdemokrater är positiva till vindkraft men det måste ske på lokalbefolkningens villkor. Vi ser mycket allvarligt på att regeringen nu vill begränsa det kommunala självstyret och tvinga på sin miljöpolitik. Kristdemokraterna står upp för medborgarnas intressen. Vi säger nej till regeringens vindkraftstvång.

  Camilla Brodin (KD), närings- och energipolitisk talesperson
  Thomas Axelsson (KD), ordförande i Vaggeryds partiavdelning och ledamot i kommunstyrelsen