• Valda till kommunfullmäktige

    Vi tackar för förtroendet att under fyra år få fortsätta att påverka utvecklingen i våra kommun.

    Vi som är valda till kommunfullmäktige är:

    Övre raden: Viktoria Önneby (Ersättare), Jenny Larsen (Gruppledare), Sofia Isaksson, Camilla Olsson (Ersättare)
    Nedre raden: Thomas Axelsson, Maritha Bengtsson, Christer Sandén, Nicklas Nordquist (Ersättare)