• Valmanifest 2022: Redo för framtidens Hässleholm!

  REDO FÖR FRAMTIDENS HÄSSLEHOLM!

  Valmanifest för Kristdemokraterna i Hässleholm 2022–2026

  Antaget av partiavdelningsstyrelsen 26/4 – 2022

  108 år som stad, nu är vi redo att lägga grunden för framtiden!

  Hässleholm har i närmare 108 år varit en framgångsrik stad för Skåne. En järnvägsmetropol vars syfte har varit avgörande för Skånes transportinfrastruktur. 2000-talets digitalisering och utveckling har påverkat många bruksorter i Skåne, inklusive Hässleholm. Nu ...

 • Var finns det plats för familjen i Miljöpartiets Hässleholm?

  När Miljöpartiet, med Dolores Öhman i spetsen proklamerar visionen om vilket Hässleholm som ska byggas efter valet den 11 september blir vi ”unga” rädda. Det är skrämmande hur Miljöpartistiska förespråkare, inte bara i Hässleholm, förskönar bilden av den förtätade, kompakta staden. Den fixeringen grönmålas av MPs förespråkare som är förda av tanken om att enkla lösningar är svaren på svåra problem. Förtätning anses vara den enda lösningen för att både kunna utveckla kommunen och v...

 • Brinner du för samma frågor som jag?

  Jag valde att gå med i Kristdemokraterna för att jag ville förändra samhället. Familjerna behövde mer makt och staten mindre, tyckte jag. Jag ville också arbeta mot rasism, frihet och medmänsklighet. Idag har vi kommit en bra bit i den riktningen. Valfriheten har ökat samtidigt som välfärden har blivit starkare. Det visar att politiskt arbete är viktigt och gör skillnad.

  Jag hoppas att du vill göra samma val som jag gjorde en gång, och bli medlem i Kristdemokraterna. Hos oss får du en ...

 • Bättre för barn och familjer

  Trygga familjer ger barn goda förutsättningar att klara livets olika utmaningar. Vi vill familjesäkra politiken, att alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer och nära relationer.

  Vi vill: • Förbättra för barn och familjer genom att minska barngruppernas storlek i förskolan och på fritids och öka familjers valfrihet att välja barnomsorg. Införa en barnomsorgspeng även för föräldrar som själva har hand om omsorgen för sina barn. • Förbättra stöd...