• En ny väg till Åhlbyn kan inte vänta mer

  Ytterligare en sommar har gått utan en ny väg ner till bad- och båtplatsen i Åhlbyn, Insjön. Återigen verkar frågan ha kört fast. Politiska beslut är fattade och pengar finns. Det som saknas verkar vara viljan hos tjänstemännen och den nya politiska ledningen (M, S, C och L). Därför lämnar vi kristdemokrater nu in en interpellation, en fråga i fullmäktige, till kommunalrådet Sebastian Larsson (M).

  Problematiken kring Åhlbyn har pågått ända sedan containerterminalen byggdes vid Bergkvistsågen i början av 2000-talet. För att ta sig till sjön behöver Insjöbor och turister passera en järnvägskorsning intill terminalen som blockeras av godståg flera timmar varje dag. Förutom att många av denna anledning avstår från att ta sig till platsen, innebär detta också stora säkerhetsrisker. Räddningstjänst kan inte nå fram snabbt, och det händer att barn klättrar mellan vagnarna. Livsfarligt!

  Kommunen har undersökt olika lösningar. Redan 2007 godkändes ett planprogram enligt vilket en ny vägförbindelse skulle anordnas via Backhällorna. I programmet konstateras att badplatsen är viktig för Insjöns samhälle och att alternativa lokaliseringar inte finns. En detaljplan togs fram men slogs samman med detaljplanen för den kontroversiella utbyggnaden av containerterminalen – som bekant överklagades och underkändes hösten 2012.

  Några år senare, 2015, meddelade dåvarande kommunalråd Ulrika Liljeberg (C) att en lösning – en ny tillfartsväg, bro eller tunnel – skulle vara på plats till sommaren 2016. Så blev det inte. Istället anlitades en trafikvakt under några somrar för att övervaka korsningen. I november 2016 fattade dock kommunstyrelsen beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram olika förslag till trafiklösning och att den nya lösningen skulle gälla från och med sommaren 2018.

  Eftersom en ny väg fortfarande saknades sommaren 2018 gick vi kristdemokrater då till val på denna fråga. Hösten 2019 fick vi igenom en budgetsatsning på 3,5 miljoner kronor för en trafiklösning. Året därpå, 2020, utökades summan till 6,5 miljoner kronor. Dessa medel har därefter flyttats fram årligen.

  Trots att frågan har varit aktuell i 20 år, att beslut är fattade och att pengar finns avsatta så saknas en ny väg. I vår interpellation ställer vi kommunalrådet till svars och frågar när en lösning kommer att vara på plats. Vår mening är alltjämt att Insjön behöver en bad- och båtplats som det går att ta sig till på ett säkert sätt – och då behövs en ny väg. Understrykas bör att Åhlbyn är Insjöbornas enda möjlighet att komma ut på sjön sommar som vinter. Vi hoppas att kommunens tjänstemän och ledande politiker inser detta och omgående gör något åt saken. En ny väg kan inte vänta mer.

  Carin Malm (KD), gruppledare och ledamot i fullmäktige
  Per Wiman (KD), ledamot i fullmäktige
  Sven Påfvels (KD), ersättare i fullmäktige och samhällsbyggnadsutskottet
  Oliver Rolands (KD), ersättare i fullmäktige
  Kia Rolands (KD), ersättare i styrelsen för Kristdemokraterna Leksand

  Läs interpellationen här: https://wp.kristdemokraterna.se/leksand/var-politik/motioner/interpellation-om-trafiklosning-vid-ahlbybadet/