• Äldre

    KD har länge varit de äldres röst och det vill vi fortsätta vara. Man ska inte behöva vara rädd för att bli gammal i Leksand!

    Att våra äldre ska få åldras i trygghet och med värdighet är en stark drivkraft för oss kristdemokrater. God vård, ett behovsanpassat boende och självbestämmande över sin vardag är en självklarhet – hela livet. Vi vill prioritera de äldre och ta ansvar för att de får ett äldreboende baserat på självbestämmande, värdighet och trygghet.