• Kristdemokraterna i Sigtuna kommun arbetar för och driver frågan om valfrihet för alla. Att ställa om och arbeta för en äldreomsorg som respekterar de äldres självklara rätt att få välja utförare inom hemtjänsten eller var man vill bo är en process som är komplex, tar tid och som kräver resurser. Kommunledningen i Sigtuna fortsätter att arbeta för att möta och respektera de starka önskemål om valfrihet som finns bland kommunens invånare. Gå med i KD! KD.nu/blimedlem

  ...
 • SVERGES ÄLDRE FÖRTJÄNAR BÄTTRE

  Att vara senior idag ser väldigt olika ut från person till person. Somliga kan leva ett aktivt liv i många år efter pensionering, andra är i behov av omvårdnad i sin vardag. En del seniorer oroar sig för att räkningarna inte ska kunna betalas i slutet av månaden och ganska många irriteras av höga skatter. Kristdemokraterna sänkte skatten för pensionärer fem gånger senast vi satt i regering, vi sänkte skatten för pensionärer i den gemensamma M/KD-budgeten 2019 och fler gånger ska det bli. Ett ...

 • Sigtuna Kommun – Rekordöverskottet ska användas förnuftigt

  På torsdag den 29 april ska kommunfullmäktige godkänna årsredovisningen för 2020. En årsredovisning för ett år med händelser ingen någonsin kunnat förutse.

  I mars 2020, precis i början av Coronapandemin, visade den ekonomiska prognosen för året att det budgeterade resultatet på drygt 50 miljoner kronor riskerade att förvandlas till ett underskott på drygt 30. Således en ”Coronaeffekt” på mer än minus 80 miljoner kronor. Det nu aktuella bokslutet visar att sanningen blev en helt annan o...

 • Århundradets vårdreform – skrota ett ålderdomligt vårdsystem där personal och patienter kommer i kläm

  ”Århundradets vårdreform – skrota ett ålderdomligtvårdsystem där personal och patienter kommer i kläm” Citatet kommer från Ebbas tal på Kristdemokraternas kommundagar 16 april. Vården är en av väljarnas viktigaste frågor och därför är det också en av Kristdemokraternas viktigaste frågor. Att påbörja Århundradets vårdreform blir vår främsta prioritet vid ett maktskifte. Därför ser vi fram emot att ge Sverige en ny sjukvårdsminister – som kan lägga ner de förlegade landstingen. ...