• Kristdemokraterna i Sigtuna kommun arbetar för och driver frågan om valfrihet för alla. Att ställa om och arbeta för en äldreomsorg som respekterar de äldres självklara rätt att få välja utförare inom hemtjänsten eller var man vill bo är en process som är komplex, tar tid och som kräver resurser. Kommunledningen i Sigtuna fortsätter att arbeta för att möta och respektera de starka önskemål om valfrihet som finns bland kommunens invånare. Gå med i KD! KD.nu/blimedlem

  ...
 • VÅRD I TID

  Sverige är ett bra land att leva i, men problemen hopar sig. Redan innan pandemin var vårdköerna i Sverige ”all time high”. Under pandemin har det blivit värre, det är naturligt. Fast nu måste vi ta tag i problemen, annars blir de bara fler. Vi kristdemokrater prioriterar vårdfrågan högst på dagordningen om vi får regeringsmakten. Vi har genom åren blivit allt mer övertygade om att 21 olika regioner inte är rätt sätt att styra Sverige så att vi får god och jämlik vård över hela landet. Det är...

 • Sigtuna Kommun – Rekordöverskottet ska användas förnuftigt

  På torsdag den 29 april ska kommunfullmäktige godkänna årsredovisningen för 2020. En årsredovisning för ett år med händelser ingen någonsin kunnat förutse.

  I mars 2020, precis i början av Coronapandemin, visade den ekonomiska prognosen för året att det budgeterade resultatet på drygt 50 miljoner kronor riskerade att förvandlas till ett underskott på drygt 30. Således en ”Coronaeffekt” på mer än minus 80 miljoner kronor. Det nu aktuella bokslutet visar att sanningen blev en helt annan o...

 • Nya mötesplatsen ska ha något för alla

  Nya mötesplatsen ska ha något för alla

   

  Invånarna har efterfrågat en mötesplats i Valsta – nu är den på gång. När lokalen mitt i Valsta Centrum byggts om och smittspridningen av covid-19 minskat kommer det erbjudas mängder av aktiviteter för alla åldrar där. Den nya mötesplatsen i Valsta Centrum ska erbjuda allt från invånarservice till upplevelser och lärande. Foto: Kari Kohvakka

  Utvecklingsplanen för det som kallats Mimers källa är färdig. I stället för ett ...