• Nya mötesplatsen ska ha något för alla

  Nya mötesplatsen ska ha något för alla

   

  Invånarna har efterfrågat en mötesplats i Valsta – nu är den på gång. När lokalen mitt i Valsta Centrum byggts om och smittspridningen av covid-19 minskat kommer det erbjudas mängder av aktiviteter för alla åldrar där. Den nya mötesplatsen i Valsta Centrum ska erbjuda allt från invånarservice till upplevelser och lärande. Foto: Kari Kohvakka

  Utvecklingsplanen för det som kallats Mimers källa är färdig. I stället för ett bibliotek finns en ny inriktning.
  – Nu gör vi om och gör rätt och i och med bredden på utbud hoppas vi fylla lokalerna och Valsta centrum med besökare. Ingen tidigare kommunledning har investerat, eller planerat att investera, så mycket i Valsta som vi nu gör. Att anpassa gamla biblioteket till dagens behov är en viktig pusselbit för ett tryggare Valsta, säger Lars Björling (SfS), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

  Förhoppningen är att den nya mötesplatsen ska kunna invigas i början av hösten 2021 och att invånarna ska kunna erbjudas bland annat olika läsfrämjande aktiviteter. Till exempel ska det finnas sagorum för barn och möjlighet till författarbesök. Det ska erbjudas söka-jobb-hjälp, cv-kurser och olika typer av rådgivning. Det kommer bjudas på utställningar, scenframträdanden, filmvisningar och föreningsaktiviteter. Det ska också finnas möjlighet att låna dator och kopieringsmaskin.

  Listan på vad som kommer att erbjudas på den nya mötesplatsen är lång. Och kan komma att bli ännu längre – med invånarnas hjälp.

  Under 2018 och 2019 deltog över 150 personer i olika åldrar i de dialoger som genomfördes i syfte att stärka kommundelen Valsta som bostads-och vistelseplats. Bland annat uttrycktes ett behov av en demokratisk mötesplats, med kulturella, sociala och pedagogiska inslag för såväl barn som unga och äldre invånare.

  – Det är viktigt att invånarna är delaktiga även i det här skedet, så under våren kommer vi på olika vis att bjuda in till dialog. Vi kommer också att bjuda in invånarna att vara med i processen kring vad den nya mötesplatsen ska heta, säger Ann Blomqvist, kultur- och ungdomschef i Sigtuna kommun och tillägger:
  – Det här ska bli en mötesplats som bygger på samverkan mellan invånare och olika samhällsfunktioner, allt från invånarservice till upplevelser och lärande.

  Foto: Kari Kohvakka