• Här är KD Sigtunas valsedel till 11 september och våra topp kandidater, klicka på valsedeln så blir den större.

  • KD Sigtunas toppkandidater till kommunfullmäktige

    Det går bra för Kristdemokraterna i Sigtuna kommun. Vi ökar i antalet medlemmar, fler följer oss på Facebook och vi har aldrig haft så många personer på vår valsedel som till valet den 11 september. Nu fortsätter arbetet för Valfriheten, Familjen och Sysselsättningen i Sigtuna Kommun. Nu ska vi attrahera nya väljare med våra viktigaste frågor inför valet med Kristdemokratisk politik och värdegrund som våra starkaste verktyg. Vi är redo, och vi är på väg tillsammans mot vårt tydligt...
  • Kristdemokraterna i Sigtuna kommun arbetar för och driver frågan om valfrihet för alla. Att ställa om och arbeta för en äldreomsorg som respekterar de äldres självklara rätt att få välja utförare inom hemtjänsten eller var man vill bo är en process som är komplex, tar tid och som kräver resurser. Kommunledningen i Sigtuna fortsätter att arbeta för att möta och respektera de starka önskemål om valfrihet som finns bland kommunens invånare. Gå med i KD! KD.nu/blimedlem

    ...