• KRAFTSAMLING MOT VÅLD MOT KVINNOR – JÄMSTÄLLDHET PÅ RIKTIGT

  Våld mot kvinnor är det yttersta beviset på ett ojämställt samhälle. När vi nyligen presenterade vår stora rapport om jämställdhet förminskades den av vissa genom att man påstod att Kristdemokraternas nya feminism handlar om gratis pepparsprej och kurser i självförsvar. Visst, men vi har presenterat över hundra förslag.
  Bland annat:
  -Att hotade kvinnor ska erbjudas trygghetspaket med larm, pepparsprej och kurser i självförsvar
  -En nollvision införs mot våld i nära relationer
  -Skadestånd till brottsoffer ska förskotteras från staten som sedan kräver den dömde på skadeståndet
  -Utvidgat kontaktförbud ska användas oftare och kontaktförbudszonen ska kunna utökas till ett stort område – en kommun eller flera kommuner i särskilda fall
  -Fotboja bör alltid övervägas vid kontaktförbud även vid ordinärt kontaktförbud
  -Straffen vid överträdelse av kontaktförbud ska skärpas. Fysiska överträdelser ska alltid innebära fängelse och annan överträdelse ska leda till fängelse i större utsträckning än idag
  -Höj minimistraffet för grov kvinnofridskränkning och fridskränkning från nio till tolv månader
  -Sekretessen hävs så att socialtjänst och hälso- och sjukvård ska informera polis vid misstanke om att brott i nära relation kan komma att ske och när det gäller brott som redan är begångna om det handlar om grov kvinnofridskränkning
  -Gemensam vårdnad eller umgängesrätt ska, som huvudregel, ej utdömas då det finns en dom om våld eller andra övergrepp inom familjen eller vid kontaktförbud
  -Ökade medel till kvinnojourer
  -Avskaffa straffrabatten för när brottsoffer har väntat länge med att göra en polisanmälan.
  Så, försök inte förminska vårt viktiga arbete. De perspektiv vi lyfter handlar om vardagsmakt och delaktighet. Vårt fokus är att lösa de problem som verklighetens kvinnor brottas med dagligen. Jämställdhet på riktigt – som feminism borde vara.