• Kristdemokraterna i Sigtuna kommun arbetar för och driver frågan om valfrihet för alla. Att ställa om och arbeta för en äldreomsorg som respekterar de äldres självklara rätt att få välja utförare inom hemtjänsten eller var man vill bo är en process som är komplex, tar tid och som kräver resurser. Kommunledningen i Sigtuna fortsätter att arbeta för att möta och respektera de starka önskemål om valfrihet som finns bland kommunens invånare. Gå med i KD! KD.nu/blimedlem

  ...
 • VÅRD I TID

  Sverige är ett bra land att leva i, men problemen hopar sig. Redan innan pandemin var vårdköerna i Sverige ”all time high”. Under pandemin har det blivit värre, det är naturligt. Fast nu måste vi ta tag i problemen, annars blir de bara fler. Vi kristdemokrater prioriterar vårdfrågan högst på dagordningen om vi får regeringsmakten. Vi har genom åren blivit allt mer övertygade om att 21 olika regioner inte är rätt sätt att styra Sverige så att vi får god och jämlik vård över hela landet. Det är...

 • Sigtuna Kommun – Rekordöverskottet ska användas förnuftigt

  På torsdag den 29 april ska kommunfullmäktige godkänna årsredovisningen för 2020. En årsredovisning för ett år med händelser ingen någonsin kunnat förutse.

  I mars 2020, precis i början av Coronapandemin, visade den ekonomiska prognosen för året att det budgeterade resultatet på drygt 50 miljoner kronor riskerade att förvandlas till ett underskott på drygt 30. Således en ”Coronaeffekt” på mer än minus 80 miljoner kronor. Det nu aktuella bokslutet visar att sanningen blev en helt annan o...

 • Vi behöver inte acceptera en situation där vårdkvaliteten avgörs av var man bor – som ett enda stort postkodlotteri

  ”Vi behöver inte acceptera en situation där vårdkvaliteten avgörs av var man bor – som ett enda stort postkodlotteri”

   

  Citatet kommer från Ebbas tal på Kristdemokraternas kommundagar 16 april. Vården är en av väljarnas viktigaste frågor och därför är det också en av Kristdemokraternas viktigaste frågor.

   

  Att påbörja Århundradets vårdreform blir vår främsta prioritet vid ett maktskifte.

  Därför ser vi fram emot att ge Sverige en ny sjukvårdsministe...

 • Århundradets vårdreform – skrota ett ålderdomligt vårdsystem där personal och patienter kommer i kläm

  ”Århundradets vårdreform – skrota ett ålderdomligtvårdsystem där personal och patienter kommer i kläm” Citatet kommer från Ebbas tal på Kristdemokraternas kommundagar 16 april. Vården är en av väljarnas viktigaste frågor och därför är det också en av Kristdemokraternas viktigaste frågor. Att påbörja Århundradets vårdreform blir vår främsta prioritet vid ett maktskifte. Därför ser vi fram emot att ge Sverige en ny sjukvårdsminister – som kan lägga ner de förlegade landstingen. ...
 • KRAFTSAMLING MOT VÅLD MOT KVINNOR – JÄMSTÄLLDHET PÅ RIKTIGT

  Våld mot kvinnor är det yttersta beviset på ett ojämställt samhälle. När vi nyligen presenterade vår stora rapport om jämställdhet förminskades den av vissa genom att man påstod att Kristdemokraternas nya feminism handlar om gratis pepparsprej och kurser i självförsvar. Visst, men vi har presenterat över hundra förslag. Bland annat: -Att hotade kvinnor ska erbjudas trygghetspaket med larm, pepparsprej och kurser i självförsvar -En nollvision införs mot våld i nära relationer -Skadestånd ti...