• Äldre ska få hemtjänst av samma personer

  Att äldre med hemtjänst i så stor utsträckning som möjligt får möta samma personal är en trygghets- och kvalitetsfråga. I Vaggeryds kommun möter en hemtjänsttagare i snitt 21 personer under 14 dagar (2020). Därmed ligger vi sämst ibland länets kommuner. Uppgifterna baseras på Kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Tyvärr ser vi en uppåtgående trend. Jämför gärna med Värnamo som har siffran 9 i samma undersökning.

  Det är så många äldre som upplever en väldigt stor otrygghet på grund utav att det är så många olika personer ifrån hemtjänsten som besöker dem. Personalen som många gånger gör ett fantastiskt jobb, särskilt nu i Covidtider måste också premieras, ges tid, flexibilitet och handlingsutrymme i arbetet för att kunna justera schemat utifrån brukarnas skiftande behov. En effektivare planering av hemtjänstens olika uppdrag måste till.

  Vi kristdemokrater vill att Vaggeryds äldre ska få uppleva en trygghet oavsett var och hur man bor. Alla har rätten att känna sig trygga, oavsett vem man är eller vilka behov man har.
  Vaggeryds kommun är en underbar kommun att bo och leva i. Bara för att man blir gammal, betyder inte det att man inte är av behov av en social gemenskap, och hemtjänsten är en del av detta.

  Vaggeryds kommun har beslutat om att införa valfrihetssystem inom hemtjänsten i enlighet med lagen om valfrihetssystem. Utöver kommunens egen hemtjänst finns ett antal privata utförare. Detta skall vi fortsätta med och ställa krav på bland annat kontinuitet både på kommunens egen hemtjänst såsom privata utförare.

  Vi inom Kristdemokraterna vill vända trenden och minska antalet hemtjänstpersonal per hemtjänsttagare.

  Klas Nilsson (KD)
  Ledamot i socialnämnden

  Thomas Axelsson (KD)
  Ordförande i KD och ledamot i Kommunstyrelsen