• Att åldras ska vara något man ska kunna se fram emot

  Vi är stolta efter fyra år i kommunalhuset, att se att våra satsningar inom äldre omsorgen och boende  håller på att  bli verklighet i hela kommunen. Nu kommer vi få ett nytt särskilt boende i Skillingaryd (Mejeriet) och ett nytt trygghetsboende i Vaggeryd (Tor).

  Under de kommande mandatperioderna förväntas behovet av antalet platser på särskilda boenden öka. Med Kristdemokraternas förslag kommer behovet vara ännu större. Det kommer behövas olika former av boende i vår kommun. På sikt tycker vi att Talludden, Gullvivan  eller andra platser skulle vara ypperliga lokaler för äldreboende. Det kan vara t.ex. trygghetsboenden. Om andra boende skall vara aktuella krävs större investeringar. Vi ser även att vi skapar boende för våra äldre på våra mindre orter såsom Hok eller Klevshult.

   Att åldras ska vara något man ska kunna se fram emot, att när man arbetat ett helt arbetsliv ska kunna njuta av friheten och känna sig trygg. Äldre över 65 utgör snart 20% av befolkningen vilket gör att vi som samhälle har stora utmaningar framför oss, men även stora möjligheter. Länge har äldre behandlats som en homogen grupp, där man tror att alla är i behov av samma lösningar oavsett vem man är. Detta måste sluta, vi måste börja se individuella lösningar och även lyssna på vad de äldre faktiskt vill.

  Vi vill erbjuda anpassade boenden utan biståndsbedömning
  Vi Kristdemokrater vet att människor (även äldre) är i behov av gemenskaper för att kunna utvecklas som människor, därför ser vi det positivt att kommunen bygger ut platser på särskilt boende och fler trygghetsboende. Vi Kristdemokrater vill därför erbjuda alla över 85 år att bo på ett anpassat boende, utan att behöva biståndsbedömmas.

  Ta psykisk ohälsa på allvar
  Enligt Socialstyrelsen så lider ca 20% av äldre av psykisk ohälsa. Vi Kristdemokrater anser att detta är ett problem som måste tas på allvar. Därför vill vi Kristdemokrater tillsammans med civilsamhället bygga ut mötesplatser för äldre, för att på så sätt kunna förebygga denna glömda psykiska ohälsan. Vi Kristdemokrater önskar se en ökad kunskap inom äldres psykiska ohälsa både lokalt, regionalt och nationellt, allt för att minska den enskildes lidande.

  Personalkontinuitet i hemtjänsten
  Tryggheten ska även gälla för de som väljer att bo kvar i sitt eget hem, som man under årtionden byggt upp. Att först erkänna sitt behov av hjälp, och sen öppna sitt hem för okända personer kan upplevas som en otrygg situation. Vi Kristdemokrater vill begränsa antalet personer som kommer hem till den som har hemtjänst. Detta för att skapa trygghet för den som är i behov av hjälp, men även för anhöriga.

  Privata & ideella aktörer inom vård & omsorg
  Privata aktörer professionaliserar välfärden, och ligger bakom den goda utvecklingen för välfärdstjänster just nu. Oseriösa aktörer har sanerats ut. Vi Kristdemokrater i Vaggeryds kommun anser att det är dags att utvärdera och upphandla privata vårdtjänster, på både befintlig och ny verksamhet.  Kvaliteten på vården är viktigast, och oavsett om den drivs i privat eller kommunal regi, måste  man erbjuda bästa möjliga kvalitet. Vi anser inte att kommuner och landsting per automatik erbjuder de bästa alternativen, utan privata aktörer kan ibland erbjuda en bättre vård och omsorg – och vice versa. Det väsentliga är att det är den enskilda personen, och dennes anhöriga, som ska kunna avgöra vilken utförare som är bäst för den enskilde.  

  Vårt välfärdslöfte
  En röst på Kristdemokraterna är en röst på en politik där man kan åldras i trygghet och värdighet. Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg.

  Vår vackra kommun måste vara en levande kommun med attraktiva boenden. När andra gärna pratar resurser och pengar vill vi leverera konkreta förslag som ger förändringar för den enskilde

  Sofia Isaksson, Hok, Ledamot i Socialnämnden och kandidat för KD i kommunvalet
  Thomas Axelsson, Vaggeryd  Ordförande (KD), Ledamot i Kommunstyrelse och VSBO och kandidat för KD i kommunvalet.