• Christer Sandén ny ordförande

    Kristdemokraterna har vid sitt årsmöte valt en ny ordförande. Till ny partiavdelningsordförande valdes Christer Sandén och avgående Sofia Isaksson avtackades.

    Stefan Gustafsson talade för 20 talet samlade. Stefan har varit kommunstyrelsens ordförande i Sävsjö i 16 år och talade om vikten av att i politiken samtala med människor och möta dom i vardagen, det ska vara ”mer kaffe och mindre annonser”.
    – Det ska vara en bra balans mellan förändring och kontinuitet. Det är viktigt att kliva fram och våga ta debatten och att vi alltid ska hålla fast vid vår värdegrund, sa Stefan.

    Ida Lindoff och Lydia Gidoff bjöd på flöjtmusik till gitarrackompanjemang av Christer Sandén.

    christer sanden