• Det är dags att stoppa den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar!

  Fler barn och ungdomar mår sämre och trenden är att den psykiska ohälsan ökar bland unga i Sverige mer än i andra jämförbara länder. Denna utveckling måste stoppas.
  KD vill korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin BUP och öka satsningar på skolans elevhälsa 
  Barn har rätt till en trygg uppväxt med ett bra stöd från skolan och vården. Köerna i vården drabbar inte minst de barn som söker sig till Barn- och ungdomspsykiatrin.
  Det ska finnas en gräns så att barn och ungdomar får hjälp inom 30 dagar.
  KD vill lagstifta om max 12 barn i småbarnsgrupperna och införa privata dagbarnvårdare i kommunen.
  Grunden för tillit byggs när barnen är små. Det är viktigt att föräldrar tar sej tid med barn och vi måste tänka på att barnens tid på förskolan är ofta längre än föräldrarnas arbetstid. Stora barngrupper i förskolan med relation till många olika pedagoger och barn ger en otrygg anknytning för barnen. Små barngrupper ger en större trygghet för barnen. Det är även viktigt att det finns möjlighet att välja dagbarnvårdare där antalet relationer till andra barn och pedagoger är ännu färre än i förskolan.
  Skola och barnomsorg har möjlighet att se att se barn som far illa och att barn har möjlighet att söka sig till vuxna som har kunskaps om barns utveckling och situation är viktigt, men detta kan aldrig ersätta den trygghet och anknytning som barnen bör till sin familj.
  KD vill införa en barnomsorgspeng till föräldrar som är hemma med barn 1-3 år.
  Frånvarande föräldrar skapar ofta en känsla av otrygghet och vilsenhet. En statlig utredning visar till exempel att barn som har goda relationer med sina föräldrar mår bra och drabbas inte av psykisk ohälsa i samma utsträckning som de med en konfliktfylld familjebakgrund. Där för är det viktigt att öka möjligheterna för föräldrar att vara hemma när barnen är små.
  KD vill ta bort kvoteringen i föräldraförsäkringen.
  Att vara förälder är inte alltid lätt, men politikens uppgift är att stödja föräldrar och
  underlätta familjers vardagspussel och tid med barnen. Föräldrar ska själva bestämma över hur dagarna i föräldraförsäkringen ska tas ut, inte politikerna.
  KD för ett friare och tryggare samhälle.
  Jenny Larsen, Skillingaryd, KD
  Gruppledare i Kommunfullmäktige och Ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden.