• Drömmen om ett bra och starkt föräldraskap!

   Sverige var ett av de första länderna att erkänna och ratificera Barnkonventionen. Den har haft stor betydelse runt om i världen. 

  Ändå kan man konstatera att det återstår mycket att göra i Sverige för att garantera barn deras rättigheter.

  Den mest betydelsefulla instansen för att ge barn skydd och stöd och garantera en god uppväxt är inte polisen, Barnombudsmannen eller socialtjänsten. Nej, det är familjen. Familjen och barnens föräldrar är i de allra flesta fall de viktigaste personerna i varje barns liv. Det är också tydligt uttryckt i Barnkonventionen.

  Det finns vetenskaplig grund för att stöd till föräldrar förebygger psykisk ohälsa bland barn. Genom stöd till föräldrar får barn bättre möjligheter till båda psykisk och fysisk hälsa.

  Södertälje är en stad som har satsat på föräldrastöd i form av ABC-träffar. En viktig del i föräldrastödet är att träffa och få råd och hjälp av andra föräldrar, om hur de kan möta barns behov i olika åldrar.

  En undersökning visar att 95 procent av föräldrarna som deltagit i föräldragrupper i Södertälje gärna vill delta i fler föräldraträffar, 

  och lika många vill rekommendera en annan förälder att gå ABC-träff. 

  Att mötas fysiskt kan vara viktigt men man kan också söka information på sajten[ http://www.barnperspektivet.se ]www.barnperspektivet.se, som regeringen har gett Bris stöd till att bygga upp.

  Regeringens nationella strategi för föräldrastöd antogs 2009. Den har bidragit till att en stor mängd kommuner arbetar aktivt med ett utbyggt föräldrastöd.Totalt har regeringen satsat 140 miljoner kronor på ett utvecklingsarbete, som vi nu börjar se resultat av. Massor av kommuner, föräldragrupper, skolor och frivilliga organisationer är inblandade. Exemplet i Södertälje tycks visa goda resultat och förbättrar föräldrars förmåga till att ge sina barn positivt stöd.

  En rektor i skolan liknade föräldraskapet vid det tuffaste ledarskap som någon kan ta på sig. Därför är det angeläget att fler kommuner och fler frivilliga organisationer medverkar i stödet till föräldrar.

  Målet är att alla föräldrar, inte minst tonårsföräldrar, ska kunna mötas av väl fungerande former av föräldrastöd och hitta forum för att diskutera sina problem. Det är en investering i en bättre uppväxt för barn i Sverige. När föräldrarna är ett kärleksfullt stöd och samtidigt sätter gränser för sitt barn har det mycket stor betydelse för barnets hälsa och utveckling. Det är glädjande att berätta att Kristdemokraterna arbetar för att föräldrastödet genom familjecentralerna i Region Jönköpings län skall utvecklas, likt att vi har tillgång till familjecentraler i ALLA kommuner i vårt län. Under 2020 öppnar familjecentralen i Mullsjö, och Gnosjö är på väg där efter.

  Det är viktigt att utveckla ett starkt förebyggande arbete där föräldrar spelar en central roll.

  Kristdemokraterna anser att familjen och barnens föräldrar i de allra flesta fall är de viktigaste personerna i ett barns liv.

  Emma Ewaldsson, (KD) Socialnämnd (1:ers.), Vaggeryds kommun
  Folkhälsa- och sjukvårds nämnd (KD) (1:ers.), Region Jönköpings län