• Make EU lagom again

  Att kämpa för ett lagom EU är att värna om unionen i stort.

  Din röst är viktig, så rösta på KD den 26 maj för att göra EU lagom igen.

  Var femte år börjar radio och tv prata om EU-valet hit och EU-valet dit. Vi ska rösta fram våra representanter till ett parlament som inte sitter i Sverige och där Sveriges representation är försvinnande liten.

  -Så varför ska vi bry oss nu igen, vi blev ju nyss klara med riksdagsvalet? Det rör väl ändå inte oss i lilla Vaggeryd vad som beslutas i Bryssel?

  Tvärtom! Detta är vår chans att armbåga oss fram bland fransmän och tyskar och säga att vi gillar er, men någon måtta får det vara!

  EU ska hålla sig borta från välfärdspolitiken!

  -Nyligen antog EU regler om föräldraförsäkringen, det är en sådan fråga som KD tycker att medlemsländerna ska besluta om själva.

  KD har sedan starten 20 mars 1964 lagt fokus på att förändringar i samhället kommer från en trygg och långsiktig familjepolitik. En trygg och säker familj som kan styra livspusslet utifrån deras egna situation. Det ska inte någon spansk byråkrat i EU ha något att säga till om. Vi vill fortsätta arbeta för att åter ge kontrollen över EU:s familjepolitik till familjerna själva.

  EU ska ta krafttag för klimatet!

  • EU behöver leda den gröna omställningen. EU har världens mest ambitiösa system för handel med utsläppsrätter, det behöver fortsätta att utvecklas. Även länder utanför EU behöver övertygas om att ansluta sig. Men då måste vi satsa rätt.För att bedriva ett grönt arbete behövs en tydlig strategi. Att subventionera elcyklar och elbilar för att sedan behöva köpa in smutsig el från tyska kolkraftverk och rysk naturgas för att täcka elbehovet är inte ett långsiktigt miljöarbete. Inte heller ekonomiskt.Vi i KD vill använda vår säkra och effektiva kärnkraft för att producera huvuddelen av vår energi. Det är det enda sättet vi kan möta våra utsläppsmål och samtidigt förse Sverige med energin som behövs för att klara av vardagen och samtidigt föra oss framåt. Vi vill se en europeisk standard för godkännande av reaktorer och ny kärnkraft. Där hela unionen kan samarbeta med kontroller och korta ansökningstiderna på mer kostnadseffektiva men samtidigt säkra reaktorer som finns och fungerar lika i alla medlemsländerna.

  Vi i KD vill också ge biogas möjligheten att utmana som framtidens drivmedel, för vi lever inte i ett land där cyklar och el är svaret på alla frågor. Därför vill KD ta taktpinnen att leda omställning från fossila drivmedel till biogas. Landsbygden och jordbruket är en stor del av Sverige och ska inte bestraffas för det genom höga bränslekostnader. Därför vill vi vara med och främja biogas som vi kan producera på hemmaplan. Genom att bl.a. utvinna biogas från mat och jordbruksavfall här hemma i Sverige, så slipper vi dessutom att transportera fossila drivmedel runt halva jorden.
  Hela Sverige ska leva!

  Värderingar att lita på!

  • KD sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Det var kristdemokratiska krafter runt om i Europa som tillsammans kämpade för att tillsätta unionen efter andra världskrigets slut. Länder som krigat mot varandra kunde nu tillsammans bevara freden, stärka demokratin och bygga välstånd, tillsammans.

  Nicklas Nordquist
  Styrelseledamot KD

  Ledamot i Miljö och Byggnämnden