• Flytta centrum till kulturen

  Kultur uppstår i mötet mellan människor och skapas av oss alla gemensamt. Kulturen ger oss mening i nuet, men kulturen bär också våra historiska rötter och föder visioner för framtiden. Kulturen bidrar till att vidga den egna verkligheten och fantasin. Den hjälper oss att växa som empatiska och igenkännande människor. Kulturen, precis som moralen, håller ihop gemenskaper. Den är med och skapar förutsättningar för ett gott samhälle.

  För ett antal år sedan satsade kommunen många miljoner på att skapa en öppen mötesplats där alla kommunens invånare skulle få möjligheten att mötas i Fenix 2. Att få uppleva ett kontinuerligt utbud av kulturarrangemang, ges möjligheter att delta i utvecklande kursverksamhet och mötas i skapande gemenskaper.

  Med tiden har denna vision fallit i glömska och kvar i lokalerna finns spretiga viljor och ogenomtänkta lösningar.

  Här vill vi i KD sätta ner foten. Vi vill driva igenom en diger och genomarbetad utredning som ska resultera i långsiktighet för kulturens tillhåll i Vaggeryd. När Vaggeryds kommun nu växer så det knakar, så är det också viktigt att komma ihåg var vi kom ifrån. För att kunna gemensamt utvecklas åt rätt håll och växa klokt. Inte bli undangömda till förmån för nästa skeva lösning.

  Kristdemokraterna i Vaggeryds kommun arbetar för att vårt kulturcentrum ska innehålla:

  • Kulturpedagogisk verksamhet: Kurs- och programsamarbete mellan biblioteket och kulturskolan * musikskola * konst- och bildskola  * danskola * drama och teaterskola  * media * skrivande * kurs och program
  • Folkbibliotek, mediatek och rum för skapande
  • Ungdomsverksamhet
  • Resurscentrum för ett nära samarbete med förskola, grundskola, särskola, fritidshem, gymnasieskola, föreningsliv, näringsliv med flera
  • Mötesplats för allmänheten. Evenemang, föreläsningar, konserter, utställningar, föreningsmöten, kafeteria med mera.

  Vi vill att vårt kulturcentrum ska bli ett lyft och en inspirationskälla till personliga initiativ som gör Vaggeryds kommun till en god kulturkommun – ”en plats med stark tradition – för gränslöst skapande, där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer blir verklighet”.

  Mars 2021
  Kristdemokraterna i Vaggeryds kommun genom
  Nicklas Nordquist och Jan Eric Victor