• Emmas hjärtefrågor

  Familjefrågorna och barns uppväxtvillkor är mina hjärtefrågor. Barnkonventionen artikel 24 säger alla har rätt till en god fysisk hälsa – är det så i dagens Sverige? Killen som dras med ätstörningar, får han hjälp i rätt tid? Tjejen som inte kan gå i T-shirt på sommaren för att hon har djupa skärsår på armarna för att hon inte fått rätt hjälp och stöd, så kan vi inte ha det.
  Vården behöver utöka sin kunskaps om det som sker i samhället just nu. Behovet är stort och för att barn- och ungdomar ska få en trygg  uppväxt måste vi prioritera rätt.

  Utöka föräldrarstödet på familjecentralerna.
  Behovet av föräldrastöd är stort och behöver utvecklas på våra familjecentraler. Föräldrastöd är en nyckel för att skapa trygga föräldrar och trygga familjer. Regionen måste finnas som ett stöd för föräldrar och ska ge utbildning .

  Korta köerna till Barn- och Ungdomspsykiatrin
  BUP måste korta sina köer. Vi kristdemokrater vill att barn ska få hjälp inom 30-dagar. Jag kommer att kämpa för att barn och unga i region Jönköping får hjälp. Arbetet med att stoppa ätstörningar och självskadebeteende måste prioriteras.

  Bekämpa hedersvåld och förtryck och förebygg könsstympning
  Kunskapen om könsstympning, hedersrelaterat våld och förtryck måste öka bland personal inom skola och socialtjänst så att dessa tidigt kan se signaler och kan stötta dom som utsätts.