• Ta inte tillgången till rent vatten för givet

  Så här i sommartider, gör sig frågan om vår vattenanvändning påmind. Med all tydlighet har denna sommar visat att tillgången  av vatten inte är självklar. Till detta hur vi vårdar och renar våra vattentillgångar

  Vi har varit med om  att tillsammans med femklövern höja våra miljömål, investerat i nytt vattenverk, aktivt åtgärdsarbete via LONA-projekt för att förbättra våra vattenleder

  Vi är stolta efter fyra år i kommunledningen och ser att våra miljösatsningar håller på att  bli verklighet i hela kommunen. Nu kommer vi få ett vattenverk, som kommer som leverera rent vatten till norra delen av kommunen, fritt från missfärgat vatten, orsakat av mangan, som gjort att man fått brunfärgat vatten till våra hushåll. På sikt kan även södra delen ansluta till det nya vattenverket.

  Men mer måste göras.

  Därför söker vi Vaggeryds kommuns invånarnas stöd den 9 september och presenterar här den politik vi går till val på.

  ARBETET MED VÅR NÄRMILJÖ MÅSTE PRIORITERAS

  Vatten är en grundförutsättning för människors liv och hälsa. Därför måste det tas flera steg för att garantera ett renare vatten, hushålla med våra tillgångar och förbättra våra vattenmiljöer. Man kan kanske tycka att inte är en större politisk fråga. Vi är av annan åsikt.

  Vi föreslår följande:

  Fortsatt arbete med att restaurera våra våtmarker som hjälper oss att få ett renare vatten.

  Att genomföra projekt själva eller tillsammans med länsstyrelse för restaurering av miljöer runt Lagan, Linnarbäcken, Store Mosse och alla våra vackra sjöar.

  På riksnivå har Kristdemokraterna lagt flera förslag för att skydda våra vattentäkter mot kemikalieutsläpp och att minska det onödiga användandet av plast i engångsprodukter, till exempel plastpåsar, då det finns bättre och mer miljövänligare alternativ. Mikroplaster är ett stort hot mot våra vattenmiljöer.

  VÅRT VÄLFÄRDSLÖFTE

  En röst på Kristdemokraterna är en röst för att stärka arbetet med våra närmiljöer. Vår vackra kommun måste vara en levande kommun med attraktiva miljöer. När andra gärna pratar miljö vill vi leverera konkreta förslag som ger förändringar i den dagliga miljön.

  Thomas Axelsson
  Ordförande (KD), Vaggeryd och toppkandidat för (KD) i Kommunvalet.