• Vi står för våra värderingar

    På riksnivå har (KD) beslutat att föra samtal med alla politiska partier där man genom detta kan få igenom (KD);s politik i enskilda frågor.

    – Jag ser inga problem med detta och det gäller även lokalt här i vår kommun. Att svensk debatt handlar så otroligt mycket om vem som förhåller sig till (SD) är tröttsamt. Vi kommer inte att ha ett organiserat samarbete med (SD). Vi står för långt ifrån varandra ideologiskt. Svensk politisk bevakning har kretsat alldeles för mycket kring (SD) och för alldeles för lite kring de allvarliga samhällsproblem vi har, säger Thomas Axelsson (KD).

    Vad händer framöver på den lokala politikernivån?

    – För vår del gäller nu följande. Tillsammans med (M), (C), (L) och (MP) har vi ett majoritetsstyre. I vårt femklöverprogram har vi en överenskommelse om vad vi vill genomföra under denna mandatperiod. Från (KD) kommer vi alla lägen att stå upp för kristdemokratiska värderingar och söker stöd för våra politiska förslag. Vi vill få så stort genomslag som möjligt för vår politik. Det gäller satsningar på till exempel sjukvård och äldreomsorg som står för stora utmaningar. Med (S), (SD), (V) och (EMP) är vi beredda att diskutera enskilda sakfrågor närsomhelst det är meningsfullt att göra så. Vi kommer inte att acceptera kompromisser som strider mot våra kristdemokratiska värderingar, avslutar Thomas Axelsson (KD).