• Det allra första Vitsippspriset gick till Svalan

    Roterande hjärtan

    När Kristdemokraterna Värnamo för första gången delade ut sitt nyinrättade Vitsippspris var valet inte svårt. Det allra första Vitsippspriset gick till personalen på gästhemmet Svalan för vård i livets slutskede.

    Gästhemmet Svalan är en avdelning för vård i livets slutskede på kommunens vårdhem Gröna lunden. Det kom till som resultat av två motioner i Värnamo kommunfullmäktige som kristdemokraten Herrmy Nenkert lade den 26 mars och 26 november 1992.

    Därför är det inte underligt att de församlade kristdemokraterna kände sig både stolta och glada över att få tillägna det första Vitsippspriset till den fantastiska personalen på gästhemmet Svalan – för vård i livets slutskede.

    Priset, torkade vitsippor i en glaskupa, ska ses som en symbolisk uppmuntran till människor som gör en positiv vardagsinsats, utanför medias strålkastarsken.