• Pris för engagemang och atmosfär

  Kristdemokraternas ordförande Gunnar Crona överlämnar 2020 års Pris för engagemang och atmosfär till Dan Lindau från Hela Människan LP Finnveden. (Foto: Håkan Johansson)

  Vitsippspriset från Kristdemokraterna Värnamo går i år till Hela Människan LP Finnveden och dess vuxenverksamhet som får pris för engagemang och atmosfär. Det delades ut i samband med Kristdemokraternas årsmöte som hölls i Hela Människans lokaler i Värnamo.


  – Vi möter människor som lever i utanförskap och som har det krångligt i sina liv på olika sätt. Föreståndare Dan Lindau presenterade den vuxenverksamhet som Hela Människan LP Finnveden bedriver i Värnamo kommun. Kristdemokraterna som höll sitt årsmöte där lyssnade, imponerade av arbetet.

  – Vårt café har många besökare och väldigt ofta kan vi bidra till att göra livet lättare på olika sätt för våra medmänniskor.

  Knappt hade Dan hunnit sluta sin presentation förrän Gunnar Crona, ordförande för Kristdemokraterna Värnamo steg fram och tog över mikrofonen.

  – Vi vill ge Vitsippspriset 2020 till Hela Människan LP Finnveden och dess vuxenverksamhet. Motiveringen för priset är personalens stora engagemang i sitt arbete för samhällets mest utsatta och den välkomnande atmosfär de skapar för stunder av samvaro dagligen i öppet café.

  Med de orden ur prismotiveringen överlämnade Gunnar priset som delats ut sedan 1997 till Dan Lindau. Priset är en vackert formgiven vas i glas. Vitsippspriset delas ut för små och stora insatser som är viktiga för samhället, ofta utförda i det tysta. Årets pris för engagemang och atmosfär är ett lysande exempel på detta.