• Motion om ett Smart kontrakt

  Vid Värnamo kommunfullmäktiges sammanträde 2000-09-28, lämnade Bengt Sandolf (Kristdemokraterna) in följande motion:


  Motion till Värnamo kommunfullmäktige

  Ett Smart kontrakt

  Ungdomars bruk av alkohol och droger är ett allvarligt problem som samhället måste göra allt vad man kan för att minska. Alltför många lägger redan i ungdomsåren en grund för framtida bruk av en för stor konsumtion av alkohol eller bruk av droger. Det kan även sluta med ett missbruk som leder till total utslagning i samhället.

  I skolan blir pressen från kamraterna många gånger stor på att man ska pröva på att röka eller att dricka alkohol. Att skolka eller mobba är helt i sin ordning tycker en del och är man sugen på godis är det bara att gå till en affär för att snatta.

  Vad kan man då göra för att försöka vända denna trend?

  Ett kontrakt där ungdomarna skriver under på att avstå allt bruk av droger eller alkohol, inte röka, snatta, skolka eller mobba. I gengäld får man en rad personliga förmåner som t.ex. fri entre till idrottsevenemang, ett antal fria besök i simhallen eller till träningslokaler m.m. Kanske rabatt i olika affärer och som ett riktigt lockbete få deltaga i ett lotteri med fina vinster.

  Är detta då en möjlig väg att gå? Ja idag är det ett sjuttiotal kommuner med cirka 30.000 ungdomar som är anslutna till Riksförbundet Smart och idén är väl värd att pröva på. Smarts arbete presenterades i Kommunaktuellt nr 25 och från hemsidan www.kommunaktuellt.com under rubriken veckans länkar kan man läsa mer om Smarts verksamhet. Kopia på sidan 26 ur Kommunaktuellt nr 25 bifogas.

  Jag föreslår

  att Kommunstyrelsen tar initiativ till en träff med de förvaltningar som är berörda av barn och ungdomsfrågor för att gemensamt undersöka förutsättningarna för ett medlemskap i Riksförbundet Smart.
  att en Smart-ansvarig utses som presenterar Smart-kontraktet och driver arbetet med kontraktsskrivning.
  att Kommunstyrelsen ställer nödvändiga medel till förfogande.

  Värnamo 28 september 2000

  Bengt Sandolf
  Kristdemokraterna