• Motion om att låta arbetslösa som är placerade vid Idéverkstad göra insats åt äldreomsorgen och skolan

  Vid Värnamo kommunfullmäktiges sammanträde 2005-05-26, lämnade Ibrahim Candemir in följande motion:


  Motion till Kommunfullmäktige

  Låt arbetslösa som är placerade vid Idéverkstad göra insats åt äldreomsorgen och skolan

  Ett sätt att engagera arbetslösa är och har varit att placera dem vid Idéverkstad.

  Ett annat sätt kan vara att engagera dem i äldreomsorgen och skolan. Man skulle kunna på försök under en tid få dem att bidra med olika aktiviteter.

  På så sätt skulle de arbetslösa få en möjlighet att känna sig behövda och uppskattade, men också få sin tid fylld med meningsfulla insatser som skulle uppskattas av dem som har sitt boende inom äldreomsorgen och eleverna inom skolan.

  Som aktiviteter inom äldreomsorgen kan vara; gymnastik, bingo, matlagning, promenad och utflykt. Inom skolan att man är ute bland elever.

  Då det inte finns ekonomiska möjligheter att anordna ovanstående aktiviteter via ordinarie personal föreslår jag

  att Kommunfullmäktige ger omsorgsnämnden, BUN och medborgarnämnden i uppdrag att utreda att på försök genomföra ovanstående verksamhet

  Värnamo 23/5-2005

  För Kristdemokraterna

  Ibrahim Candemir