• Utmanande och uthålligt näringslivsengagemang för unga arbetslösa

  – Näringslivet i Lanna och Bredaryd har genom sitt engagemang för bygdens unga arbetslösa visat prov på ett socialt ansvarstagande, som är både efterföljansvärt och utmanande för övriga landet, sade Christer Fjordevik (KD) i sin motivering till Kristdemokraternas årliga Vitsippspris som i år delades ut för nittonde gången. Näringslivsföreningen tillsammans med Arbetsförmedlingen har anordnat speeddating för unga arbetslösa och lyckats få nästan alla i sysselsättning.

  Det var styrelsemöte med Näringslivet i Lanna och Bredaryd på Bredayds Värdshus. Vid lunchtid tog Camilla Rinaldo Miller och Christer Fjordevik, ordförande och vice ordförande för Kristdemokraterna Värnamo, till orda.

  – Vi vill överlämna det årliga Vitsippspriset till Näringslivsföreningen i Lanna Bredaryd sade de. Lunchgästerna såg förväntansfulla och överraskade ut när Christer Fjordevik började läsa upp motiveringen.

  – Hållbarhet är ett nyckelord för allt samhällsbyggande idag, ekonomisk, ekologisk och social. Inte minst när det gäller social hållbarhet är det nödvändigt att de olika sektorerna, det vill säga den offentliga, det privata näringslivet och den civila, föreningslivet, samverkar.

  – Näringslivet i Lanna och Bredaryd har genom sitt engagemang för bygdens unga arbetslösa visat prov på ett socialt ansvarstagande, som är både efterföljansvärt och utmanande för övriga landet. Ett sådant förhållningssätt visar också på att företagarna i denna bygd tänker och handlar utifrån ett långsiktigt perspektiv till gagn för hela samhället. Det är vår, kristdemokraternas, förhoppning att fler näringslivsföreningar i vårt land antar utmaningen och ser Näringsliv i Lanna Bredaryd som det efterföljansvärda exempel det är.

  – Vi gjorde bara det vi ska och hoppas att fler gör likadant, sade en mycket överraskad och glad ordförande Stefan Timhagen  när han tackade, samtidigt som han meddelade att nästa satsning redan är på gång.

  – Det föreningen har gjort borde ge ringar på vattnet, fortsatte han och övriga styrelseledamöter nickade instämmande.