• Årsmöte med sikte på valvinst

  I kväll har Kristdemokraterna Värnamo haft årsmöte med sikte på valvinst. Camilla Rinaldo Miller toppar partiets två kommunvalsedlar och såväl valplan som valprogram är fastställda.


  Årsmöte med sikte på valvinst

  I dag är det 200 dagar kvar till valet! Vad passar då bättre än att hålla årsmöte med nomineringsstämma?! Det är precis vad Kristdemokraterna Värnamo har gjort.

  Partiavdelningsordföranden Gunnar Crona hälsade alla välkomna till årsmötet och förklarade fikat för öppnat. Semlor – mums! Vår riksdagskandidat Camilla Rinaldo Miller från Bredaryd berättade om vilka frågor hon vill driva. Det blir tre F – företagande, familj och föreningsliv. Partidistriktets valledare Carl Cunningham berättade om vad som är på gång inför valet. Det är mycket som måste klaffa i valrörelsen och alla KD-rebeller behövs om vi ska öka andelen röster och vinna val.

  Verksamhet

  Sedan tog Gunnar Crona till orda igen och inledde årsmötesdelen. Även år 2021 har präglats av pandemin och därmed innehållit endast ett fåtal aktiviteter, som framgår av styrelsens verksamhetsberättelse. Våren var helt digital och höstens samlingar var uppstart med våfflor, ”Ett år före valet” med partiledartal och kampanj på stan och glöggkampanj i Advent.

  Även kommunpolitiska gruppens verksamhetsberättelse var påverkad av pandemin. Gruppens möten har varit oftast varit helt eller delvis digitala. Några diskussionsfrågor har varit mål och budget, plan för trafik, ny simhall eller arenaområde, strategiskt partnerskap, kristdemokratisk ideologi i praktiken, plan för bostadsförsörjning, valprogram, Trälleborgsskolan, Finnvedsvallen/Ny allsvensk arena, akutboende i ideellt offentligt partnerskap (IOP) med mera. Trots minoritet i kommunfullmäktige lyckades Alliansen få igenom sitt budgetförslag med tydliga kristdemokratiska inslag, som tidiga insatser, bredband till alla, föreningsmiljonen, ökat träbyggande, trygghetsbelysning med mera.

  Styrelse

  Årsmötet beslutade att styrelsen ska bestå av 12 personer. Partiavdelningens populäre och uppskattade ordförande Gunnar Crona blev omvald och det blev även vice ordförande Håkan Johansson.

  Nya styrelseledamöter på två år är Arnold Carlzon, Ibrahim Candemir, Camilla Rinaldo Miller, Patrik Ekwall och Olof Klemets. Som fyllnadsval på ett år valde årsmötet Stig Claesson och Arben Murati.

  Margareta Svensson, Sanja Mikulic och Lena Freij är valda till årsmötet 2023.

  Planering för valvinst

  Utöver detta valde årsmötet även nomineringskommitté, val- och kampanjledare, ombud till partidistriktsårsmöten och många andra funktionärer. Årsmötet fastställde styrelsens förslag till verksamhetsplan med budget för 2021 och styrelsens förslag till valplan och valprogram. Valplanen är tydlig med att Kristdemokraterna söker väljarnas stöd i kommunfullmäktigevalet tillsammans med övriga partier i Allians för Värnamo. Valprogrammet beskriver hur Kristdemokraterna vill forma och utveckla Värnamo kommun, centrum i det småländska hjärtlandet, under rubriken Med 💙 för Värnamo. Vid årets slut hade partiavdelningen 186 medlemmar.

  Det som många kanske såg fram emot mest var att fastställa valsedlar till kommunfullmäktigevalet. Läs mer om nomineringsstämman här.


  Mer från ett årsmöte med sikte på valvinst

  [2021 års verksamhetsberättelse för Kristdemokraternas partiavdelning i Värnamo]

  [Kommunpolitiska gruppens verksamhetsberättelse 2021]

  [Valsedlar i 2022 års val till Värnamo kommunfullmäktige]  2021 års verksamhetsberättelse för Kristdemokraternas partiavdelning i Värnamo

  Partiavdelningens årsmöte arrangerades den 22 februari digitalt via zoom.

  Pandemin har haft stor påverkan på avdelningens arbete. Vi har haft ett fåtal aktiviteter fysiskt och de flesta styrelsemötena har hållits via zoom.

  Under hela våren hölls alla möten och samlingar digitalt.

  I augusti hade vi en uppstart med styrelse och kommunpolitiska gruppen på Dannäs våffelcafé.

  Den 11 sep ”ett år före valet” inbjöds alla partiavdelningar till digitalt möte med Ebba Busch och vi hade vår samling på Arken med fika och lunch och efter detta delade vi ut flygblad i centrum.

  I december hade vi en sedvanlig aktivitet på gågatan då vi bjöd på glögg med tilltugg och delade ut aktuellt nyhetsbrev.

  Vi har haft sex protokollförda styrelsemöten under året och vid årets slut var vi 186 medlemmar.

  Värnamo den 11 februari 2022
  Gunnar Crona
  Ordförande, Kristdemokraterna Värnamo


  Kommunpolitiska gruppens verksamhetsberättelse 2021

  Kristdemokraternas förtroendevalda har till uppgift att med principprogrammet, valprogrammet och det kommunala handlingsprogrammet som grund verka för att genomföra de kristdemokratiska idéerna i praktisk politik. Arbetet i kommunpolitiska gruppen syftar till att i samarbete grundligt gå igenom och bereda de kommunala frågor som partiets representanter har att ta ställning till. Gruppmedlemmarna ska sträva efter sammanhållning och ett enigt uppträdande. I Värnamo kommun samarbetar Kristdemokraterna med Centerpartiet, Nya Moderaterna och Liberalerna i Allians för Värnamo.

  Kommunpolitiska gruppen består av samtliga förtroendevalda ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser samt revisorer. Under 2021 har vi haft 11 gruppmöten (varav ett extra). Samtliga gruppmöten är öppna för alla partimedlemmar. Till följd av pandemin har vi träffats till såväl fysiska, som helt eller delvis digitala möten. Bland de frågor som vi har behandlat kan nämnas mål och budget, plan för trafik, ny simhall eller arenaområde, strategiskt partnerskap, kristdemokratisk ideologi i praktiken, plan för bostadsförsörjning, valprogram, Trälleborgsskolan, Finnvedsvallen/Ny allsvensk arena, akutboende i ideellt offentligt partnerskap (IOP) med mera. Trots minoritet i kommunfullmäktige lyckades Alliansen få igenom sitt budgetförslag med tydliga kristdemokratiska inslag, som tidiga insatser, bredband till alla, föreningsmiljonen, ökat träbyggande, trygghetsbelysning med mera.

  Kommunfullmäktige

  Därutöver har kommunfullmäktigegruppen samlats 8 gånger till parti- och alliansgruppmöten inför månadens kommunfullmäktigesammanträde. Kommunfullmäktigegruppen har följande valda  ledamöter: Camilla Rinaldo Miller (Kommunfullmäktiges ordförande), Håkan Johansson (gruppledare), Gunnar Crona (vice gruppledare, ersätter Xhilda Bushati som har avsagt sig sitt uppdrag), Stig Claesson och Lena Freij. Valda ersättare är Ibrahim Candemir, Arnold Carlzon och Margareta Svensson. Den  frivilliga överenskommelsen om reducerat antal ledamöter har tillämpats även i år vid några möten.

  Under året har Xhilda Bushati lämnat sina uppdrag i Kulturnämnden och Smålands konstarkiv och ersatts av Albin Björhag (KN) och Margareta Lindahl (SmK). Vidare så har Eduard Narse lämnat sitt uppdrag som ersättare i medborgarnämnden och ersatts av Gunnel Crona. Stort tack för allt ert arbete och engagemang för Kristdemokraterna. Vi önskar er allt gott framöver och hoppas att vi ses på andra
  partiaktiviteter.

  Nu lägger vi verksamhetsåret 2021 bakom oss med ambitionen att fortsätta vara partiet med hjärta för Värnamo kommun. Kristdemokraterna behövs – nu mer än någonsin!

  För Kristdemokraternas kommunpolitiska grupp

  Värnamo den 20 februari 2022
  Håkan Johansson
  Gruppledare, Kristdemokraterna Värnamo