• Valresultat 1973 Landstingsfullmäktige

  Slutgiltiga valresultatet för valet till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län 1973.

  Parti Röster Mandatfördelning
  Antal1 % +- % Antal2 +-
  Socialdemokraterna 89 948 50,43 -1,95 38 oför.
  Centerpartiet 48 578 27,24 +4,76 20 +3
  Moderata Samlingspartiet 12 348 6,92 +0,65 3 oför.
  Folkpartiet 10 478 5,87 -3,75 2 -4
  Vänsterpartiet Kommunisterna 11 224 6,29 -0,20 2 -1
  Kristen Demokratisk Samling 4 803 2,69 +0,04 1 oför.
  Övriga 987 0,55 +0,45 0 oför.
  Antal giltiga röster 178 366 100,00 66 -2
  Ogiltiga röster 301 0,17 +0,01
  Totalt antal som röstade 178 667 91,90 +2,87
  Totalt antal röstberättigade 194 420

  1 Allmänna valen 1973. Del 2. Kommunala valen den 16 september 1973., sid. 142. SCB, Lund: Berlingsta boktryckeriet, 1974. ISBN 91-38-02043-2.
  2 Allmänna valen 1973. Del 2. Kommunala valen den 16 september 1973., sid. 181. SCB, Lund: Berlingsta boktryckeriet, 1974. ISBN 91-38-02043-2.