Nya hastighetsgränser ger tryggare trafik

Huddinge kommun ändrar hastighetsgränserna på kommunens huvudgator och vissa lokalgator i fem etapper under januari och februari för att skapa tryggare och säkrare gatumiljöer för alla. Först ut den 21 januari är Trångsund och Skogås därefter följer Stuvsta, Sjödalen, Glömsta, Fullersta, Flemingsberg, Snättringe och Segeltorp.

– De nya hastigheterna ökar trafiksäkerheten och ger ett bättre samspel mellan trafikanterna. Vi vill göra Huddinge tryggare för våra barn. Förändringen gynnar också framkomligheten och miljön, säger Tomas Hansson (KD), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Hur vägen ser ut och vad det ska vara för hastighet hänger nära ihop. Hastigheten kan därför sänkas på vissa gator medan den höjs på andra. Vägens standard och säkerhet tillsammans med kunskap om skaderisker vid kollision i olika hastigheter är en annan viktig faktor som avgör om hastighetsgränsen justeras uppåt eller nedåt.

– De flesta av våra 50-vägar blir 40-vägar men en del kan komma att bli 60-sträckor så det gäller att vara extra uppmärksam på hastighetsbegränsningarna, säger Tomas Hansson.

Hastigheten har stor betydelse för skador och dödsfall vid trafikolyckor. Risken för allvarliga skador på oskyddade trafikanter är avsevärt mindre vid en hastighet på 40 kilometer i timmen än vid 50 kilometer i timmen.

– Hastighetsförändringarna genomförs i fem etapper under januari och februari. Inför varje etapp håller vi ett informationstillfälle i området där invånare kan ställa frågor, säger Tomas Hansson.

Successivt ska även hastighetsdämpande åtgärder göras för att främja att hastigheterna hålls. De nya hastigheterna är en del i arbetet med utveckla Huddinge för att vara en attraktiv kommun att bo, besöka och verka i.