• Oppositionen i Huddinge prioriterar barn och äldres trygghet

  Ingalill Söderberg (DP), Bosse Källström (L), Daniel Dronjak (M), Karl Henriksson (KD)

  Moderaterna, Drevvikenpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna lägger idag gemensamt sin första skuggbudget efter valet.

  Oppositionen satsar stort på äldre och funktionshindrade, dvs. de Huddingebor som har störst behov av kommunens hjälp. Kvalitén inom äldreomsorgen stärks med 10 mnkr och LSS får 5,2 mnkr mer i jämförelse med vänsterstyrets budgetförslag. Dessutom skapas nya möten över generationsgränserna genom att erbjuda ungdomar feriepraktik med inriktning på digitalt stöd till äldre, i kombination med att 1,5 mnkr läggs på att minska ofrivillig ensamhet bland äldre.

  – Ska vi kunna möta behoven måste vi vara beredda att prioritera äldre och funktionshindrade. Jag är genuint oroad över vänsterstyrets bristande engagemang för vården och omsorgen för personer med funktionsnedsättning. Vi vill peka på en annan väg, där vi både ser till att vården och omsorgen får tillräckliga resurser samtidigt som vi söker nya vägar för att bygga samhällsgemenskap och motverka ensamhet och digitalt utanförskap, säger Karl Henriksson, oppositionsråd för Kristdemokraterna.

  Den största satsningen går till Huddinges elever med 30 mnkr som öronmärks för att anställa fler lärare. 14 mnkr satsas på fler förskollärare som ska möjliggöra mindre barngrupper, som är i det närmaste är en dubblering av den satsning som ligger i vänsterstyrets budgetförslag.

  Det Blålila samarbetet fortsätter även att satsa på ett trygghetspaket som omfattar föräldrarådgivning, avhopparverksamhet, trygghetsvärdar, meningsfull fritid för unga, trygghetskameror samt ett extra stöd till föreningar som nattvandrare.

  Och mycket mer!

  Klicka här och läs mer i vårt pressmeddelande.