• Oppositionen i Huddinge prioriterar barn och äldres trygghet

    Ingalill Söderberg (DP), Bosse Källström (L), Daniel Dronjak (M), Karl Henriksson (KD)

    Moderaterna, Drevvikenpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna lägger idag gemensamt sin första skuggbudget efter valet.

    Oppositionen satsar stort på äldre och funktionshindrade, dvs. de Huddingebor som har störst behov av kommunens hjälp. Kvalitén inom äldreomsorgen stärks med 10 mnkr och LSS får 5,2 mnkr mer i jämförelse med vänsterstyrets budgetförslag. Dessutom skapas nya möten över generationsgränserna genom att erbjuda ungdomar feriepraktik med inriktning på digitalt stöd till ...