• Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden

  Från och med årsskiftet kommer Kristdemokraternas kommunalråd Karl Henriksson att skifta fokus från förskolenämnden till den nyinrättade vård- och omsorgsnämnden. Karl kommer även att få ett kommun-övergripande kommunalråds-ansvar för digitalisering och innovation.

  Hur känns det att lämna ansvaret för förskolefrågorna?
  – Det känns som att jag fått en väldigt spännande och utmanande ny portfölj men samtidigt är det med visst vemod jag lämnar ifrån mig förskolefrågorna, säger Karl Henriksson.

  Det har varit fyra tuffa år då jag fått arbeta väldigt hårt för att få ordning på de kommunala förskolornas ekonomi. Vi har också genomfört en rad viktiga beslut för att långsiktigt kunna minska barngruppernas storlek, förändrat pengsystemet, byggt många nya förskolor och fattat beslut om en rejäl budgetsatsning på förskolan för år 2019.
  Under nästa mandatperiod kommer vi att kunna skörda frukterna av det arbete vi gjort och det hade varit roligt att vara nämndens ordförande då.

  Nu får du istället ansvar för en annan hjärtefråga för partiet, vård- och omsorgsfrågorna.

  – Ja, det blir spännande. Jag har ju för ett par mandatperioder sedan varit ordförande i äldreomsorgsnämnden, men nu skapar vi en ny nämnd där även funktionshinderfrågorna och LSS ingår så det är många av partiets hjärtefrågor som hör hemma i vård- och omsorgsnämnden.

  Vilka blir de viktiga utvecklingsfrågorna?

  – Vi kristdemokrater har i Huddinge gått till val på fler bostäder för pensionärer. En del i detta är att det behövs fler äldreboenden. Bygget av ett nytt kommunalt äldreboende i kombination med förskola i hörnet Häradsvägen-Utsäljeleden har redan börjat men det finns också en rad privatägda äldreboenden som är i pipeline och förhoppningsvis snart ska komma igång.

   

  Du får även ansvar för digitaliserings- och innovationsfrågor i kommunen.

  – Ja, det känns viktigt att vi som kommun fokuserar på de viktiga framtidsfrågorna. Jag inspireras av ett citat av uppfinnaren och entreprenören Thomas Edison: ”There is always a way to do it better. Find it!” Den inställningen borde vi ha mer av i kommun-Sverige och inte minst i Huddinge – och väldigt ofta kommer det att handla om just digitalisering.

  Har du några exempel på vad det kan handla om?
  – Redan idag har vi infört en rad e-tjänster och inom till exempel bygglov och försörjningsstöd har man börjat automatisera även hanteringen av ärenden. Det finns ingen anledning att kvalificerade handläggare ska sitta och ägna sin arbetstid åt rutinärenden som lika gärna kan processas av en dator.

  Ett konkret exempel på verksamhetsutveckling med brukarperspektiv som jag ofta nämnt i valrörelsen är nattkameror istället för att hemtjänsten kommer hem och väcker folk på nätterna för att se om de sover ordentligt.

  Ett annat är en app som gör att vi kan förverkliga Kristdemokraternas vallöfte om en elevhälsogaranti som gör det möjligt att få kontakt med skolsköterska och kurator alla skoldagar, oavsett vilken skola man går på. Samtidigt vill jag vara noga med att vi som politiker inte ska sätta gränser för kreativiteten utan hela tiden utmana alla medarbetare till nytänkande och att hålla ögonen öppna för nya idéer.