• Äldreomsorgsnämnden går med positiva siffror

    Under kommunfullmäktige den 6 november presenterades delårsrapporterna för de olika nämnderna. En nämnd som går med plus är äldreomsorgsnämnden.

    Prognosen är att nämnden kommer att gå 11,8 miljoner plus. Detta beror på ett framgångsrikt sätt att omorganisera och spara in på onödiga utgifter samtidigt som kvalitén inte blivit lidande. Istället ser man att många är nöjda med äldreomsorgen i Huddinge. Detta kan bero på Lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten och dagverksamheten som Kristdemokraterna var med och drev igenom under för förra mandatperioden.

    Nämnden har även jobbat framgångsrikt med att rekrytera ny personal genom sociala medier, såsom Facebook och Linkedln.

    – Jag är mycket glad över att vi går med plus. Det handlar om att vi vågar prioritera och som kristdemokrat tänker jag fortsätta stå upp för valfrihet, höjd kvalitet och en sund ekonomi inom äldreomsorgen, säger Stephanie Hansson (KD), vice ordförande i äldreomsorgsnämnden.