• Återvinning ska främja kreativitet på Huddinges förskolor

    Huddinges förskolor tar ytterligare kliv mot en ekologisk hållbar livsstil. I den politiska ledningens budget för 2016 planeras det för en återbruksverksamhet som ska kombinera kreativitet med återvunnet material.

    – I dag använder flera av våra förskolor en pedagogik där barnen får arbeta med material som inte har en färdig idé från början. Det skapar en leklust och fantasi och främjar även barnens utveckling. Det är imponerande att se hur de kan använda överblivet material till att bli till konst eller praktiska lösningar, säger förskolenämndens ordförande Karl Henriksson (KD).

    Tillgången till material som förskolorna återanvänder har dock visat sig vara väldigt snäv och därför vill nu den politiska ledningen möta deras efterfrågan. Genom att möjliggöra för företag och privatpersoner att lämna material kan förskolorna få tillgång till både standardprodukter och unika material via återbruksverksamheten.

    – Trygghet och ambitionen om en giftfri förskola ska naturligtvis komma i första rummet. Allt kan inte återanvändas i våra förskoleverksamheter. Men det som tidigare var skräp kan bli något värdefullt i barnens händer, samtidigt som vi arbetar för ett mer hållbart samhälle, säger Karl Henriksson.

    Tanken är att verksamheten ska komma igång i slutet av 2016.