• Basutbildning för SFI-studenter blir tillgänglig för hela Stockholms län

    Det lyckade pilotprojektet på Södertörn där analfabeter och kortutbildade har erbjudits en basutbildning inom SFI (Svenska för invandrare) sprider sig. Nu föreslår Kommunförbundet Stockholms län (KSL) att hela regionen ska samverka kring utbildningen.
    – Jättebra! säger Therese Radujko (KD), ersättare i gymnasienämnden.

    På torsdagen i förra veckan godkände gymnasienämnden att Huddinge ska fortsätta jobba med basutbildningen inom SFI. Genom att samverka tillsammans med andra stockholmskommuner vill man nu erbjuda fler basutbildningar runt om i länet, så att nyanlända kan få en snabbare väg till egenförsörjning.

    – Det här visar på en positiv utveckling av SFI och hur vi kan erbjuda utbildning på ett bredare sätt. Att 88 procent av studenterna fick högsta betyg visar också vilken potential basutbildningen har. Därför känns det jätteroligt att fler kommuner kan få samma möjlighet, säger Therese Radujko.

    Utbildningen innehåller utöver svenskaundervisningen basämnen som matematik, omvärldskunskap, hälsa/motion samt arbetsmarknadsintroduktion. Efter att stockholmskommunerna har fattat sitt beslut kommer frågan att återgå till och godkännas av KSL.