• Edboskolans högstadium flyttar till Östra grundskolan

    Från och med hösten 2016 kommer Edboskolans högstadium att flyttas över till Östra grundskolan. Det fattade grundskolenämnden beslut om på tisdagen.
    – Vi behöver säkra barnens möjlighet att få sina första skolår nära hemmet, säger Gorges Barkho (KD), ledamot i grundskolenämnden.

    Trycket på fler förskole- och lågstadieplatser har under de senaste åren blivit starkare i Östra Huddinge och en prognos för kommande år visar inte på någon minskning. Av den anledningen har kommunen valt att titta på alternativa lösningar under tiden som nya skolor planeras.

    – I dag är det många av de yngre eleverna som inte får sitt förstahandsval tillgodosett och som måste passera sin närmsta skola. Det har vi enligt skollagen en skyldighet att ta hänsyn till när vi gör placeringar. Därför har vi valt att göra den här omorganiseringen eftersom efterfrågan på förskole- och lågstadieplatser är så stor i Edbo, Nytorp och Sjöängen, förklarar Gorges Barkho (KD).

    – Vi har all respekt och förstålse för de många föräldrar som engagerade sig i frågan och var närvarade på mötet. Men med de resurser som finns och de utmaningar som vi står för tycker vi kristdemokrater att nämndens beslut var det bästa möjliga alternativet. Vi kommer absolut att följa upp omorganiseringens konsekvenser och kommer att samtala med elever, föräldrar och skolledning om hur de upplevt förändringen, avslutar Gorges Barkho.